Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Дао

  За да намериш Дао, не ти трябват никакви техники и методи, достатъчно е най-простото разбиране.

  Най-големият секрет на Дао е простотата.

  Покоят е тайна на Дао.

  Имаш ли Дао, изгубил си смъртта. Ти си губещ. Имаш ли Дао, ти ставаш губещ - изгубил си безпокойствието, вече не можеш да се безпокоиш, нямаш такава способност. Защо? Няма го умът. Дао се постига с пълно изгубване на себе си.

  Дао е начинът, по който става всичко.

  Дао живее в хаотичен порядък.

  Дао не държи на словото, а на радостта.

  Дао е спокойно, вселената е неспокойна.

  Дао е саморазкритие в съкровеното. 

  Птиците живеят в гнезда, хората живеят в жилища, Дао живее в Пустота. Дао не се ограничава.
  Из книгата Мистичният Път