ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Дао

  За да намериш Дао, не ти трябват никакви техники и методи, достатъчно е най-простото разбиране.

  Най-големият секрет на Дао е простотата.

  Покоят е тайна на Дао.

  Имаш ли Дао, изгубил си смъртта. Ти си губещ. Имаш ли Дао, ти ставаш губещ - изгубил си безпокойствието, вече не можеш да се безпокоиш, нямаш такава способност. Защо? Няма го умът. Дао се постига с пълно изгубване на себе си.

  Дао е начинът, по който става всичко.

  Дао живее в хаотичен порядък.

  Дао не държи на словото, а на радостта.

  Дао е спокойно, вселената е неспокойна.

  Дао е саморазкритие в съкровеното. 

  Птиците живеят в гнезда, хората живеят в жилища, Дао живее в Пустота. Дао не се ограничава.
  Из книгата Мистичният Път
  ДАО е процъфтяващо, защото е над всички противоположности.
  Из идея за размишление Тънкото и дълбокото изнесена на 10.09.1997
  ДАО не различава външното от вътрешното, защото то е вечното единство. Който събуди ДАО в себе си, той придобива единството на своята природа. Който е придобил ДАО, е възстановил чистотата на своята природа, чистотата на своя етер. Чистотата на ДАО е пълнотата на неговите свойства. Който пази ДАО, той съхранява своята цялостност и жизнената му енергия няма недостатък. В пълнотата на енергията не може да проникне печал. Или думата смърт не може да намери своето място в тънката енергия.
  Нищо не може да вреди на ДАО, защото ДАО е цялостност, единство. В ДАО има едно състояние, което никога не се мени. Това е състоянието на вечност, на цялостност. Всяка опасност е извън ДАО. Това означава, че тя е в тебе самия, ти самият си станал опасност. Страхувай се от ДАО само когато не си достатъчно предан. Това означава, че ДАО е вашият кръст и вашето спасение едновременно.
  Из лекция Тайното учение на Дао, държана на 27.08.97
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Дао" ...