Книги

default

Даоски афоризми

Предговор:

НЕКТАРЪТ НА ДАО

Даосът възприема Дао, а не света.
Ако Дао ти даде частица от Себе Си, ти ще сияеш четири милиона години.
Най-красивото, когато влезеш в Дао е това, че няма да съществуваш. Да не съществуваш това е красотата на Дао, това е красотата на Живота.
Когато заживях в себе си, видях, че животът ми има край. Когато заживях в Дао, не видях края.
Каквото практикуваме, в това се превръщаме. Практикувай Дао!
Как да практикувам Дао? Питай Дао.
Къде е Дао? Никога не можеш да избягаш от Дао.
Когато имаш Дао, ти не очакваш спасение, защото Дао е родено преди спасението.
Докато очакваш, не си Дао, не си преизпълнен, не си цял.
Голямата жажда за Дао вече означава, че имаш Дао, защото Дао е жажда за себе си.
В Дао летя, а в света пребивавам. Нуждая се от Дао, а не от Вселената.
Много се напрягах да чуя Дао, оказа се, че Дао ме чу. Дао има тънък слух и затова То чува и най-нежните звукове от Дълбините на Душата ми.
Дао не е цел, не е посока, не е Път... Дао е Безпределна Пълнота.
Даосът нищо не постига, той има само тази Безпределна Пълнота.
Що е Дао? Чувал ли си за полета без крила? Не крилата летят, а Дао.
Освен всички сезони на годината има и друга пролет: това е Животът в Дао.
Дао казва: „Не подобрявай света, за да не го развалиш“. В Дао всичко е съвършено. Не можеш да подобряваш съвършеното.
Даоските Мъдреци посвещават целия си живот, за да не постигнат нищо... така те си остават преизпълнени с Дао.
Дао не плаче за умрелите. Защо? Защото Дао знае, че те са се завърнали в Покоя. Да плачеш за този, който е в Покой, е неразбиране. Смешно е да оплакваш Покоя.

Елеазар Хараш, Юни, 2020 г.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg