ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Граала

  Търсенето на граала е търсене на собственото чисто и девствено съзнание. Това съзнание е граалът. То е коренът на вечното добро. Граалът е съзнание от съвсем чист вид. Граалът означава да откриеш тайната, която си ти самият.
  Из лекция Граалът държана на 1.06.2010
  Граалът, това е да се отдадеш изцяло на себепознанието. Не донякъде, а изцяло, както индианците казват: „За този път трябва да имаш остро и всеотдайно внимание”.

  Тайната чаша на граала не е обикновена чаша, а божествена чаша и човекът трябва да я напълни със своята същност. Граалът, това е преобразуване на човешкото съзнание в божествено съзнание, което е наречено „съзнанието на свободата”. Истинският свети граал е субстанцията, чистата жизнена сила, която предхожда всяка физическа форма. И който усърдно търси граала, казват друидите, не го намира. Ще обясня: по незнаен начин се търси граала. Граалът не е свързан с умението на търсенето, а с умението на същността.
  Из лекция Граалът държана на 1.06.2010
  Граал означава да направиш връзка с вечния живот в себе си, връзка с неизчерпаемостта на живота отвътре. Това означава още, че граалът е свързан с тайната на преодоляването на смъртта. Който е видял само веднъж истинския граал, той вече не е човек, той вече е същество на вечния жи вот.

  Граалът, това е преобразуване на човешкото съзнание в божествено съзнание, което е наречено „съзнанието на свободата”.

  Истинският свети граал е субстанцията, чистата жизнена сила, коя то предхожда всяка физическа форма.
  Из лекция Граалът държана на 1.06.2010
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Граала" ...