ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Гордостта

  Гордостта убива чистотата и енергията. Гордият човек пропада, защото се ръководи от фалшивото аз. Той и да иска, не може да живее разумен живот. Чрез гордостта, фалшивото аз заема мястото на истинското Аз. Така крайният резултат се определя като нула. Последствието винаги отговаря на причината. Гордостта е пилеене на енергия, затова окултната сила на Духа остава скрита в дълбочината, защото не може да Му служи. Гордостта не може да се съчетае с чистия Огън.

  Гордите духове пропадат, защото искат да заемат мястото на Бога. Гордият не може да владее мисълта си, а без овладяване на мисълта не може да овладее и злото. Гордият не може да се възвисява, той не може да се издига, защото си дава голяма тежест. Той може да се опиянява, но това е закон на астралната илюзия. Гордостта дава нечисто съзнание. Един горд човек не може да работи за Бялото Братство. Той няма Божествено мислене.

  Гордият няма истинско знание. Истинското знание се движи със светкавична бързина. Гордият няма качествата да го улови. Той има мнение по много въпроси, но няма Мъдрост. Всички горди духове ще платят своята слепота. Гордостта е закон на нечистото съзнание. То не иска да се почини на висшето.

  На гордия аурата е мъгла. Часът на неговото пропадане е уречен. Падането се съдържа в самата гордост. Гордостта е астрал, а според Мория астралното тяло е чиста смърт. Гордостта е непочитание към Бога.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства, Варна 2012г.
  Гордостта е его, а егото създава бедността.

  Пътят на гордостта завършва с един удивителен знак накрая на човешкия живот, това е знак за чудене и човек започва да се чуди, защо животът му се е объркал.

  Пленници на мисълта си – освободете се от отровата на своята гордост и своето его, и не чакайте добрите условия на живота да дойдат! Злото не се намира в лошите условия, то се намира в корените на твоето сърце, в твоите скрити желания.

  Гордият няма път и затова той ще се сблъска с мълчаливата воля на живота. Животът коригира всичко.

  Гордостта е път към пустата и неустроена земя
  Из предговор – Смирението Пътят към Бога – Из Словото на Учителя, 2020г.
  Гордостта е завършен процес, смърт. Гордият човек не може да се развива. Може да искате да му помогнете, може да се молите някога да се смири, а и да не се молите страданията ще го смирят. Той може да чете, но развитие няма.
  Из идея за размишление Кой може да намери своя път, 7 декември 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Гордостта" ...