Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Гордостта

  Гордостта убива чистотата и енергията. Гордият човек пропада, защото се ръководи от фалшивото аз. Той и да иска, не може да живее разумен живот. Чрез гордостта, фалшивото аз заема мястото на истинското Аз. Така крайният резултат се определя като нула. Последствието винаги отговаря на причината. Гордостта е пилеене на енергия, затова окултната сила на Духа остава скрита в дълбочината, защото не може да Му служи. Гордостта не може да се съчетае с чистия Огън.

  Гордите духове пропадат, защото искат да заемат мястото на Бога. Гордият не може да владее мисълта си, а без овладяване на мисълта не може да овладее и злото. Гордият не може да се възвисява, той не може да се издига, защото си дава голяма тежест. Той може да се опиянява, но това е закон на астралната илюзия. Гордостта дава нечисто съзнание. Един горд човек не може да работи за Бялото Братство. Той няма Божествено мислене.

  Гордият няма истинско знание. Истинското знание се движи със светкавична бързина. Гордият няма качествата да го улови. Той има мнение по много въпроси, но няма Мъдрост. Всички горди духове ще платят своята слепота. Гордостта е закон на нечистото съзнание. То не иска да се почини на висшето.

  На гордия аурата е мъгла. Часът на неговото пропадане е уречен. Падането се съдържа в самата гордост. Гордостта е астрал, а според Мория астралното тяло е чиста смърт. Гордостта е непочитание към Бога.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012г Страница: 91
  Гордостта е его, а егото създава бедността. И така, пътят на гордостта завършва с един удивителен знак накрая на изречението, т.е. накрая на човешкия живот, това е знак за чудене…и човек започва да се чуди, защо животът му се е объркал.

  И аз се чудя, как хората не разбират толкова елементарни неща и от неразбиране са си въобразили, че смирението е овчедушие и слабост, но животът ще ги коригира.

  Пленници на мисълта си – освободете се от отровата на своята гордост и своето его и не чакайте добрите условия на живота да дойдат! Злото не се намира в лошите условия, то се намира в корените на твоето сърце, в твоите скрити желания.
  Из предговор –„Смирението Пътят към Бога – Из Словото на Учителя“, 2020г