Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Голгота

  На Голгота се изявява смисълът на живота, а този смисъл е свързан с мистичната дълбочина на Словото. На Голгота се пося едно Велико Космическо преобразяване на душите и точно тук Христос направи космическа връзка с душите. Всичко това означава, че Голгота има Космически обсег на действие, и че тук се пося семето на една нова Вселена.
  Из предговор на книгата “Мистично разбиране на живота. Том 1”, 2019г
  Голгота е смисълът на живота. Кладите са смисълът на живота. Всички, които не са избрани за Голгота са отстранени от самата Истина. Това е Космическо Събитие. То се е случило далече в миналото и Христос трябва да слезе да го извърши.

  Голгота е дълбок окултен закон, който значи "Великата милост на Бога". Ще обясня защо. Голгота отстранява Светът, Умът, Времето, Сътвореността. Късият път - така се случва завръщането в Бога. Но то е само за Избраните, а другите си носят тялото-ковчег, както ги наричат догоните - човекът-ковчег - те си го носят със себе си.

  Тези, които не минават през Голгота и Кладите, са изхвърлените от Истината. Когато говорим за Голгота, не говорим за силата на страданието - никога! Говорим за Силата на Любовта! Земните хора говорят за силата на страданието, но те не знаят, че който има истинската Сила, той ограбва страданието. Не само страданието. Той ограбва потопа, ограбва смъртта, въобще - духът ограбва всяка трудност.
  Из интервю пред Портал12 на 14.04.17, Варна