ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Голгота

  Голголта е метод на АЙ, метод на Бога. Голголта е навлизане на Бога в тебе, това е Неговият начин. Това е начинът Бог да познае Себе Си в тебе, т.е. Бог да познае Себе Си в Себе Си. Любовта е веща. Тя те убива и те разделя от всичко добро и приятно, за да те направи áлма – алма е друга арамейска дума и означава вечност. Затова те убива любовта, за да те направи вечност. И казва: Мъдра е любовта. Когато адът те убие, ще се раждаш и умираш в преходното, в глупостта. Когато любовта те убие, тя те спасява от преходното, от глупостта. Тя те води в Бога.

  Ще продължа: Не всеки е достоен за убийството на любовта, т.е. казано по друг начин, за нейното благоволение. Тя избира, защото тя има в себе си Окото на Бога. Дълбоката тъмнина всъщност е вечна скритост, а чистите и достойните се връщат в тази скритост. Скритата дълбока тъмнина, това е самата скрита Божественост.
  Из лекция ГОЛГОЛТА Арамейската дума на езика на Христос, държана на 3.04.2007г.
  На Голгота човек може да види дъното на неосветената земя и точно тука се намира тайната на живота. И ако човек я освети, той завършва своето земно развитие. След като завърши земното си развитие, той навлиза в нова фаза на духовен живот.
  Из идея за размишление:Неосветената земя, държана на 04.06.1997
  На Голгота се изявява смисълът на живота, а този смисъл е свързан с мистичната дълбочина на Словото. На Голгота се пося едно Велико Космическо преобразяване на душите и точно тук Христос направи космическа връзка с душите. Всичко това означава, че Голгота има Космически обсег на действие, и че тук се пося семето на една нова Вселена.
  Из предговор на книгата “Мистично разбиране на живота. Том 1”, 2019г
  Голгота е смисълът на живота. Кладите са смисълът на живота. Всички, които не са избрани за Голгота са отстранени от самата Истина. Това е Космическо Събитие. То се е случило далече в миналото и Христос трябва да слезе да го извърши.

  Голгота е дълбок окултен закон, който значи "Великата милост на Бога". Ще обясня защо. Голгота отстранява Светът, Умът, Времето, Сътвореността. Късият път - така се случва завръщането в Бога. Но то е само за Избраните, а другите си носят тялото-ковчег, както ги наричат догоните - човекът-ковчег - те си го носят със себе си.

  Тези, които не минават през Голгота и Кладите, са изхвърлените от Истината. Когато говорим за Голгота, не говорим за силата на страданието - никога! Говорим за Силата на Любовта! Земните хора говорят за силата на страданието, но те не знаят, че който има истинската Сила, той ограбва страданието. Не само страданието. Той ограбва потопа, ограбва смъртта, въобще - духът ограбва всяка трудност.
  Из интервю пред Портал12 на 14.04.17, Варна
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Голгота" ...