ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Гласът

  Гласът е Тайна. Ще обясня. Тъй като учените не знаят как е създаден... Гласът е особен род тънка енергия, слязла от Същността, от нашия Дух, т.е. Духът е отделил от Себе Си специално енергийно излъчване, огнено излъчване; после влиза в него, в този отломък, в това излъчване, и този Дух слиза надолу и се превръща в глас. Нещо е слязло от Духа и се е превърнало, преобразувало се е в глас. Друго излъчване на Духа пък е създало огъня – друга Тайна на живота.
   
  Из Пирамидите – първа идея за размишление, държана на 4 април 2017 г.
  А що е гласът? Древен Египет казва: Врата, през която минават много Богове, духове, сили и служители. Както знаете, с една дума можеш да убиеш човек, защото много духове могат да влязат в нея – и на омраза... А можеш и да възкресиш при благата дума, защото много Светли Същества влизат. Думите са врати, думите са – обяснявал съм – ръце на същества. И с каквито думи работи човек, такива същества заживяват в него.
  Из лекция Пирамидите държана на 3.04.2018
  До четвъртото тяло, до менталния свят човек няма глас. Той може да говори много, но няма реален глас. Гласът е тайна на петото тяло, на душата. Той е връзка между сътвореното и несътвореното.
  Из лекция Телата държана на 4.10.2007
  Шаманът трябва да обладава глас, вътрешен глас. Гласът, според индианците, е жезъл във вътрешността на нещата, в невидимата област, когато е свещен.
  Из лекция Шаманът държана на 5.10.2010
  Голяма Тайна има Гласът. Той е създал пирамидите, казва Тот. И Тот казва още: Гласът може да превръща енергията в материя. Божият Глас, казва той, е Вечният Господар, а гласовете са създадени като посредници – инструменти. Определени гласове могат да задвижват Божията сила. Гласът носи Тайна; той е превърнал енергията във вещество, в пирамида. Но тази Мъдрост принадлежи на Боговете и на съвкупност от жреци. Гласът е Тайна
  Из лекция Пирамидите държана на 4.04.2017
  Гласът на Бога е съвестта: тя е по-високо от ума. Тя произлиза от Чистото Съзнание, тя е вътрешен глас на Истината и истински Водач. Бог е свидетел на всички действия на човека: и външни, и вътрешни; и скрити, и явни – абсолютно всичко знае Бог
  Из идея за размишление Сай Баба за Бога изнесена на 4.10.2016
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Гласът" ...