Книги

default

Гласът на Словото

Словото е Древна сила. Тези, които са го познали, са станали цивилизация, а които не са го разбрали, са си останали народи.
Древното Слово е Богоподобие – наричали са го „Жрец“.
Само съществата на Словото са придобили Истината, защото самата Истина ги е обучавала.
Бог е Гласът на Словото, останалото е само говорене.
Древното Слово е Дух, слязъл от Мистерията.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Словото е слязло от Тишината, за да разкрие Безкрая.
Словото е неизвестна наука в света. Сам Бог го открива на тези, които е избрал.
Грехопадението е падение в словото.
Тези, които не са познали Словото, са станали хора, а тези, които са го познали, са цивилизацията – те са свободни Духове.
Словото е Великият дар на живота – то ни е дадено, за да се преобразим от хора в свободни Духове.


Елеазар Хараш
Варна, декември 2016 г.