Книги

default

В Храма на Водата, книга първа

Тайнството, наречено Вода
 
Водата е Древна дума на Бога – Древно Дихание на Бога.
 
В Първичния си вид тя е била заключена Прасветлина и тази Прасветлина е дишала само в Древния преди да потече надолу като чиста, кристална Енергия и после, слизайки още по-надолу тя се облякла във вещество, за да стане достъпна до хората.
 
Ако човекът цени водата като Чиста Енергия, тази енергия някога ще заведе човека в Океана от Прасветлина.
 
Водата горе е Любов, а долу е вещество.
 
В Древен Египет Нун е думата за Тайнството, наречено Вода. Ще обясня: Що е Нун? Великото Небитие, Изначалната водна стихия, която няма граници, няма време, няма форми, няма брегове, изначална Свобода и Несътвореност.
 
Нун – това е дума Древност, Изначалност, която ни зове, вика, призовава.
 
Тази вода е Мистичнонеизчерпаема, тя е Прамайка – Бездна от Истина. В тази Истина няма земя, а Свобода и Безкрайност.
 
Да, Пътят на Водата е Спасение, Свобода, Завръщане в Изначалието.
 
Древната Вода е съставена от Покой и Бездна от Любов.
 
Водата е Говор на Бога, Тайнство на Безмълвието.
 
Чистата Вода знае своя Път; нечистата е блуждаеща и безпътна.
 
Реката е пътуване. Морето е красота. Изворът е роза. Океанът е Свобода.
 
Водата е взела нещо от Тайнството на Бога – Магическа подвижност, жива, подвижна Красота.
 
Ние живеем, докато водата тече в нас.
 
Без Вода нямаме живот. Без Чистота нямаме очи.
 
Водата е Божие Излияние, тя е Невидимата Божественост.
 
Водата има власт да се справи с нашата съдба.
 
Водата е Неизречимост, защото в своето Тайнство тя е свързана с Мистичното Съзнание.
 
Водата е Водач. Водата ни води в Бога, в Безмълвната Тайна.
 
Не утрото ни събужда, а Водата.
 
Водата е Потайно слизане на Божията Ръка върху човека и човечеството. Водата е Избавление.
 
Водата е друго име на течащата Любов.
 
Водата е Служение – печат на Покорството.
 
Лично аз се чудя защо няма Храм на водата.
 
Водата е преобразена Любов, тя е Древният звук на Любовта. Тя е чудо, слязло от Бездната.
 
Слънцето целува цветята, а Водата ги храни.
 
Има Вода, която носи в себе си Истинно Знание – тази Вода е Тайнство.
 
Има Вода, която с нищо не се купува.
 
В ручея има Прoповед. В морето има простор. В извора има себепознание. В океана има Безмълвие.
 
Водата е Велико Самоотдаване на Бога.
 
Водата е Пазител. Тя крепи света и човечеството.
 
Водата е очарование. Ние пием злато, но не знаем това.
 
Водата е, която изработва в нас Тайната на Чистото Сърце.
 
Освен да ни чисти, Водата има и специални свойства, тя води до Богопознание.
 
Водата е Тайнство, което ни познава, а дали ние я познаваме – това е друг въпрос.
 
Елеазар Хараш, Февруари 2017 г.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg