Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Въпросите

  Тези, които питат "Защо?", привличат безпокойството. Първата буква на "защо" е законът на злото. Когато умът е неспокоен, той все задава въпроси. Когато умът се успокои, въпросите изчезват, защото спокойствието, това е Духът. В присъствието на Духа въпросите си отиват. Нечистият винаги ще задава въпроси. След отговора ще възникват нови въпроси.

  Чистият не говори много, той живее в Духа. Значи той е вътре в живота, той е изпълнен от живота. Който е извън живота, задава много въпроси. Това е умът, писачът на кармата. Когато умът задава въпроси, той прави сам себе си смешен, защото Духът е над всички въпроси. Въпросите са илюзии на ума, защото умът пита и нищо не разбира.

  Красиво е, когато човек пита с дълбочината на душата си. Красотата е в мълчанието и работата върху себе си. Болният ум казва: "Ти си много мълчалив, много замислен, да не си болен?"

  Мълчанието е капитал за Духа, а говоренето - капитал за ума. Във висшия свят няма глас, защото там животът е неизразим. И въпросите, и отговорите не могат да ви изпълнят, само животът може да ви изпълни.

  Умът живее чрез неразбирането, чрез илюзията. В дълбокото виждане на нещата, умът не участва. Умът създава прегради, защото сам той е преграда и това е змията. Дълбокото разбиране е свързано с търпението - единственото, което липсва на хората.
  Из книгата Живата вода