ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Възкресението

  Който има истинска любов към Бога, светът ще изчезне и тогава ти ще станеш реалност, по-дълбока от света. Значи тук става отстраняване на света. Ти се превръщаш в реалност, по-дълбока от света. Тази любов е именно самото възкресение във вечното, защото ние сме част от тази любов и от тази вечност, и това е много естествено. Ние сме част от тази изумителна пълнота.
  Из лекция Третото същество Христос държана на 3.06.2008
  Възкресението е вечен процес. Не можеш да кажеш: “аз възкръснах” и да помислиш всичко е наред. Възкресението е вечен процес, защото човек всеки ден трябва да възкръсва за новото, за новата истина, за новите истини които слизат. Затова то е вечен процес.
  Из лекция Съкровеното учение държана на 01.05.2021
  Възкресението е от Бога, то не зависи от усилията на човека, защото човек трябва вече да е направил всичко, което е зависело от него. В тази степен Бог въвежда ученика в космическото съзнание, това е подготовка за осмата степен. Той се подготвя с това да стане съработник на Бога и на земята, и отвъд и то в най-висшия смисъл на думата. При възкресението долните тела, физическото, етерното, астралното менталното и причинното се свързват с Божественото тяло в много силен синтез.
   
  Из лекция СЕДЕМТЕ СТЕПЕНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА държана на 06.06.1996
  За суфи възкресението в Бога не става в задгробния живот, а тук, в този свят. Според суфи Бог можеш да Го видиш само чрез особения духовен орган, наречен сърцето. Суфиите не се нуждаят от храмове, джамии, от философии и наука, от социална стабилност. Суфи има нещо повече от всичко това. Това е свещеното му сърце.
  Из лекция Суфии държана на 6.05.2003
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Възкресението" ...