Книги

default

Всемирното Братство и Двете Ложи

Древното Братство е Ядро от Могъща Енергия. То има голяма Власт, защото е в Божията Воля.
Що е Истинската Власт? Изчезващо Изкуство. Защото да имаш Власт, то е да въздигаш хората, да ги умъдряваш, да ги извисяваш. Това е Древно Изкуство.
Едно Същество от Древното Братство е Светилище, в което Древният слиза, за да види Себе Си.
Падналото Братство е мрачно място. То е сбор от разумни същества, които са били поразени – разумни, интелигентни, но не са Божествени. Те са нямали онази Любов, с която да преработят мрака в сърцето си, и там е проникнало едно още по-голямо зло – по-голямо от тях самите.
Всички, които са гранично отдадени на Бога, малко или много стават слуги на едно явно зло или на скритото зло.
Всички тези същества на падението са в ръцете на събития, които ги водят към празнота.
Само Любовта е, която вижда отвъд събитията.
Древното Братство е живот в смирение, дух и яснота.
Древното Братство води и пази своите ученици, то ги води в един друг вид събития.
Древното Братство ти дава в своето уединение и тишина да видиш чистия и несъкрушим Път.
Древното Братство действа скрито от погледа на света и явно пред взора на ученика.
Законът на Древното Братство е: Без Любов се саморазрушаваш.
Всички изпитания на ученика са в ръцете на това Древно Могъщо Братство.
И в Бялото и в Черното Братство учениците са благодарни – срещал съм много такива, но има разлика. В Бялото Братство благодарността е осъзната и това означава, че тя освобождава нечистата енергия, а това е пречистване. Истинската благодарност унищожава черната енергия.
Древното Братство – това е осъзнат стремеж към Единния. Тук първо е Единството, Сливането, а после се учиш и разбираш.
Древното Братство от милиони години знае своя Път, а Черното Братство ще го открие след хиляди и милиони години на страдание и мъчение. Школата на Черното Братство е тежкият и мъчителен път, който е път на изкупване, път на изплащане на старите погрешни избори.
Черните Мъдреци много ще трябва да работят и да чакат от Бога и Милостта Му часа на своята промяна. Някои чакат от милиони години и не се отчайват – те знаят, че Бог ще слезе и ще се смили. Те жадуват за Бога с жажда, която Ангелите и дори Боговете не познават.
Древното Братство е дарено с осъзнато вдъхновение за Пътя си към Бога и в тази осъзнатост тече Сам Бог.
Древното Братство има опит в света и отвъд света.
Когато Древните Братя влизат в изкушенията, те изтръгват Сила за своя Път. Когато влизат в хаос, те го променят. Когато влизат в тъмнина, те я осветляват. Когато влизат в мрак, те изваждат оттам потайно Вдъхновение и Светлина, която я няма в световете.
Тъмните Мъдреци умират в изкушенията и тъмнината, а Древните Братя оживяват и възкръсват. Те владеят скрития подход, изгубения метод, но не го споделят.
Там където Адамите се провалят, там Белите Братя се извисяват, защото откриват нова врата към Древния.
Съществува един Скрит Старец, който нито Сатана и демоните, нито Древното зло искат да видят, дори и за миг. Той всякога ги обезличава и преобразява.
Белите Братя са в кристалната чистота – Древните Братя са отвъд, техните методи са по-дълбоки.
Чистотата е неуязвимост, но има друг опит, който е тайно Могъщество. Този опит е скрит от света и от Ангелите.
Има много Чисти Същества в света и във Вселената, но на тях ще им отнеме милиони години, за да влязат в Истината, и то ако са призовани. Защото чистите при едни условия са нечисти при други условия. Има едно Праоко, което е Древен Наблюдател и То знае всичко.
Белите Братя знаят външните тайни на Бога. Древните Братя знаят скритите, вътрешните Тайни.
Древните Братя имат специален орган за чуване на това, което е отвъд Дълбината на Божия Глас. Те чуват и казаното, и неизреченото, защото те са в Мистичния опит.
Чистотата е излизане от света. Правдъхновението е излизане от чистотата.
Случвало се е злото да обсеби чистите, но как ще обсебиш Правдъхновението – то е съставено от Белия Огън, който е неизвестен в света.
Малко или много чистотата е външен свят, но вдъхновението и особено Правдъхновението – те идват дълбоко, дълбоко отвътре.
Белите Братя живеят в дълбока Тишина. Древните живеят в непознатата Тишина – това е Тишина от друг род.
Принципът на Древните Братя е: Бог в тебе трябва да е Тотален. Това е Любовта, която е разрушила сътворението.
Ще обясня: Ако Бог в тебе не е Тотален, тогава дяволът трябва да влезе в тебе.
Състоянието на Древното Братство е Нищото и затова това Братство е господстващо и навсякъде.
Няма същество или влияние, което да повлияе на Древен Брат, защото той живее във висшето равновесие, но и тук съм виждал изключения. Ще обясня: Може ли Древният да посегне на равновесието на Древен Брат? Да, за да му даде по-дълбока и по-голяма степен на равновесие.
Висшето равновесие е Божествена защита, но има и едно Абсолютно Равновесие, то е повече от защита.
Древното Братство е Древен Път – Потайно Незнаен Път.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдержание:
1. Предговор – Древното Братство
 2. Двете Дървета в Рая
      ○ Забраненото Дърво беше създадено заедно с Адам
      ○ доброто и злото бяха в Дървото на Живота
      ○ последствията на непослушанието
      ○ призивът към блудния син
      ○ неиздържалите изпита на Любовта
      ○ събуждане сърцето на човека
      ○ Пламъкът на Вечния Живот
      ○ Коментар от Елеазар Хараш
 3. Поляризирането на Центъра
      ○ началото на кармическия закон
      ○ процес в две противоположни посоки
      ○ възвръщане към Първичната Цялост 
      ○ Коментар от Елеазар Хараш
 4. Епохата на Числото Две
      ○ отрицателният израз на Същността
      ○ разкриване на Свещения Път
 За Произхода и Развитието (от Елеазар Хараш)
      ○ в Мистичното Семе е имало Троичност
      ○ Истинската култура на Древните раси
      ○ тъмната страна на спасението
      ○ Сатана и тайната на злото
      ○ Христос и мракът на Голгота
      ○ Древното зло и Единството
 6. Всемирното Братство и Учението за Любовта
      ○ от Едно Място иде Братството
      ○ системата на Белите Братя
      ○ Господ има Три Книги
 7. Божията Воля – Вашето Освещение