ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Времето

  Според жреците на маите, в Древността на Любовта времето угасва. Значи ако човек съумее да влезе в тази любов, времето ще бъде угасено, ограниченията (защото времето означава ограничения), времето ще угасне. Времето, казват маите, е смъртно, защото в любовта, т.е. в древността човекът живее по друг начин. Там той се намира в пълното си дихание, което е безсмъртно. Само в любовта може да имаш пълно дихание, което е безсмъртно.
  Из лекция Индианската мъдрост, държана на 06.11.2007 г.
  Времето е илюзорно понятие. Вечността е вътрешна реалност, а Безпределността е абсолютната реалност. Значи ние се движим от време към вечност и от вечност към Безпределност, разбира се тези, които могат да я понесат, които изпълнят нейните принципи.
  Във времето са изпратени падналите духове, за да изучат законите на вечността. Те са изпуснали нещо съществено, изпуснали са порядъка и те са изпратени долу във времето, т.е. в ограничението, за да научат своите уроци. А тези, които са във вечността, т.е. в междинното състояние, те ще изучават принципите на Безпределността.
  Из лекция История на Вечността, държана на 1.08.2006.
  Слушай своя миг и никога не вярвай на времето.
   
  Из Румънски афоризми, лекция 1 ,държана на 1 октомври 2019 г.
  Има място в пирамидата, което убива времето (и самият Безкрай също убива знанието) – убива времето и човекът влиза в преход, във връзка с Боговете.
  Из лекция 1 - Гласът на Египет, държана на 6 август 2019 г.
  Там, където е истинската Любов, времето е изместено, сътворението е изместено. За египтяните човекът на Любовта имал чистия звук на живота. В това Древно време Истината е била Душата на Египет. 
  Из лекция Египет държана на 3 април 2018
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Времето" ...