Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Враговете

  Колкото един човек е по - фалшив, толкова повече външни врагове има. 

  Когато се биеш с външни врагове и ги победиш, ти се радваш. Защо? Защото победата те освобождава от твоята натрупана омраза. Това е много древна омраза, тя е струпана енергия и сега е голяма и прикрита. Тази радост е една голяма илюзия, защото ти си създал карма , а злото отново ще започне да трупа в тебе своята омраза.

  От натрупаната омраза и злоба по необходимост се раждат, и външни, и вътрешни врагове. Не че Бог иска, но се явява закон на необходимост. Тези външни и вътрешни врагове са също стари търсачи на злоба и омраза. И всичко това трябва да се изхарчи, а най - голямото изхарчване е във войната, която е закон на необходимост. 

  Злото се побеждава без борба. Затова е казано човек да си обърне другата страна, ако му ударят плесница. Това е метод за разрушение на злото, метод на Любовта. Затова още е казано, че Любовта няма съперници, няма противници.
   
  Из “Духовно разбиране на нещата”
  Според Окултната наука във враговете няма никаква враждебност и ако ученикът е буден, той може да проникне в тях и да разбере много Тайни на Живота. Една от малките Тайни е, че в Дълбочината на своя враг той ще види Бога, скритото Лице на своя Учител.

  Ако обикнеш врага си, ти ще можеш да проникнеш в него и тогава неговата сила ще се трансформира и ще стане твоя сила.

  Когато възприемеш злото като опасен враг, това е неразбиране и точно това неразбиране е твоят проблем – това неразбиране е твоят враг.

  Врагът е твой приятел, защото ти помага да се насочиш навътре и да се установиш в Бога. По този начин врагът те укрепява и става твой сътрудник. Това означава, че той те е спасил, той ти помага да станеш по-вътрешен и по-духовен.

  За обикновения човек, врагът е враг, злото е зло и опасност. Това означава, че злото не сътрудничи на обикновените хора.

  Злото и обикновените хора не се обичат и затова са врагове. Ето защо злото оковава обикновените хора със силата на заблудата, със силата на илюзията.
  Из книга Път Безкраен