ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Враговете

  Колкото един човек е по-фалшив, толкова повече външни врагове има. 

  Когато се биеш с външни врагове и ги победиш, ти се радваш. Защо? Защото победата те освобождава от твоята натрупана омраза. Това е много древна омраза, тя е струпана енергия и сега е голяма и прикрита. Тази радост е една голяма илюзия, защото ти си създал карма, а злото отново ще започне да трупа в тебе своята омраза.

  От натрупаната омраза и злоба по необходимост се раждат, и външни, и вътрешни врагове. Не че Бог иска, но се явява закон на необходимост. Тези външни и вътрешни врагове са също стари търсачи на злоба и омраза. И всичко това трябва да се изхарчи, а най - голямото изхарчване е във войната, която е закон на необходимост. 

  Злото се побеждава без борба. Затова е казано човек да си обърне другата страна, ако му ударят плесница. Това е метод за разрушение на злото, метод на Любовта. Затова още е казано, че Любовта няма съперници, няма противници.
   
  Из “Духовно разбиране на нещата”
  Според Окултната наука във враговете няма никаква враждебност и ако ученикът е буден, той може да проникне в тях и да разбере много Тайни на Живота. Една от малките Тайни е, че в Дълбочината на своя враг той ще види Бога, скритото Лице на своя Учител.

  Ако обикнеш врага си, ти ще можеш да проникнеш в него и тогава неговата сила ще се трансформира и ще стане твоя сила.

  Когато възприемеш злото като опасен враг, това е неразбиране и точно това неразбиране е твоят проблем – това неразбиране е твоят враг.

  Врагът е твой приятел, защото ти помага да се насочиш навътре и да се установиш в Бога. По този начин врагът те укрепява и става твой сътрудник. Това означава, че той те е спасил, той ти помага да станеш по-вътрешен и по-духовен.

  За обикновения човек, врагът е враг, злото е зло и опасност. Това означава, че злото не сътрудничи на обикновените хора.

  Злото и обикновените хора не се обичат и затова са врагове. Ето защо злото оковава обикновените хора със силата на заблудата, със силата на илюзията.
  Из книгата Път Безкраен
  Ако разбирате правилно, ще видите, че враговете са вашите истински приятели. Враговете са по-полезни от вашите приятели, които с комплименти и похвали ви правят по-уязвими, по-отпуснати и по-разсеяни. Враговете поддържат будност. Враговете са нашите скрити благодетели. Използвайте враговете си!.
   
  Из лекция Брат Михаил за злото, държана на 7.09.2010
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Враговете" ...