ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Волята

  Вселената е излъчена от Волята чрез Словото - Принцип, т.е. Словото, което е действие.

  Истинското Слово е действие. Това говори за всемогъществото на Волята.

  Словото е излъчена Воля и Словото е едно движение на тази огнена Воля.
   
  Из неиздадена книга за Волята , 2020 г.
  Волята е законът на всички постижения. Волята, това е Духът, Който се вселява и постига всичко. Волята овладява мисълта - така човек става господар на злото.
  Из неиздадена книга за Волята , 2020 г.
  Волята е свързана със силите на Духа, а въображението е свързано със силите на ума. Всички волеви същества са реализирали Слънцето. Слънцето означава морал, воля, чистота.


  Ако волята се пречисти, Духът ще се всели в нея и вие ще постигнете целите си. 

  Волята в най-вътрешната си същност е Бог - всепобеждаващата същност. Чрез диамантената воля ученикът прониква в най-вътрешната същност на Духа и черпи оттам неизказана Мъдрост. Чрез воля и медитация се постигат всички окултни сили на природата.
  ​​​​​​​
  Твоята воля ще те направи Бог. Във висшия свят волята е силата, която движи всичко. Там, където има мощна воля, има мощен дух. Там злото е безпомощно. 

   
  Из неиздадена книга за Волята , 2020 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Волята" ...