ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Войната

  Всеки, който не е воювал вътрешно със себе си, ще му се наложи да воюва отвън, ще му се изпрати външен съперник. Всеки външен противник е илюзия.

  Когато воюваш със себе си и когато победиш злото в себе си, какво става с войната? Нищо не остава от нея, защото мирът е дошъл и злото няма вече с кого да воюва. Това означава, че победиш ли себе си, вече се освобождаваш от голямата заблуда да се бориш с външни врагове.

  Понеже вътрешната война е много трудна, човек обича да се заблуждава с външни победи и медали.

  Човек, който е познал себе си, е погребал тотално войната и злото. В него няма абсолютно никакъв конфликт, в него има мир и любов. Този мир не воюва с никого, защото не е необходимо.

  Вътрешната война е подобна на външната. Тези два вида войни са една голяма болест на човека, наслоена от много прераждания. Тъй като за да победиш злото, не е необходимо да воюваш - нито външно, нито вътрешно. Злото се побеждава без борба.

  Външният човек търси външни победи, защото трябва все нещо да победи и да се успокои. Това успокояване му носи увереност, което е заблуждение. Победата дава увереност, но тази увереност приспива и умъртвява.
  Из книга Духовно разбиране на нещата
  Защо има война? Защото хората не са воювали със себе си вътрешно и затова воюват отвън. Когато се научат да воюват със себе си и станат побе дители на злото, войната ще си отиде. Това е пътят, по който войната си отива. Това означава, че все- ки човек трябва да победи себе си. Това е неговата лична война. Войната с другите е заблуждение.

  Който вярва във войната и в борбата, е подведен. Той е загубил будността си.
  Из лекция Войната от окултна гледна точка, изнесена на 7 юли 1998г.
  За всичко си има видими и невидими причини. В този свят и войната е опасност и мира е опасност. Напомням! - В мира се раждат много мързел, пороци, дяволи, демони, жестокост. И войната идва нещо да промени горката - духовете. Обаче, той, тези изостанали хора, той няма нито ухо, нито вижда, защото Пътят е само Един - към Бог и Истината! Любов към Бога, това е нещо Тотално!
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Войната" ...