Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Внушенията

    Внушените думи атакуват ума, а представите атакуват въображението. Значи, ако с едното не успеят, действат с другото. Но злото не се намира в самите тези неща, а в липсата на контрол. Постигнеш ли този контрол, никаква държава и никакъв свят не може да те изкриви, всички стават безпомощни. Заедно с Астралния свят, заедно със звездите, само че ние можем да пренаписваме. Така е според Учителя – ние можем да пренаписваме.

    Из лекция Здравето държана на 5.04.2005г.
    Какво означава подготовка. Например: отиваш при един лекар и той ти казва: “Имаш рак” - с убеждения, с внушения и т. н. Който е ученик, казва: грешиш, каквото и да имам, ще изляза от тази ситуация, защото грешиш. Ученикът вярва в нещо по-дълбоко. Не се поддава на внушението, дори и когато е вярно, защото любовта може да се справи с всичко.
    Из идея за размишление И БЛАЖЕНСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНИЕ