ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Внушенията

  Внушенията са ограничения. Истинският ученик работи в дълбочината, а не на повърхността (критика, омраза, лъжа, гняв и т.н.).
  Из лекция Високият идеал, изнесена на 31 юли 1992г.

  Внушените думи атакуват ума, а представите атакуват въображението. Значи, ако с едното не успеят, действат с другото. Но злото не се намира в самите тези неща, а в липсата на контрол. Постигнеш ли този контрол, никаква държава и никакъв свят не може да те изкриви, всички стават безпомощни. Заедно с Астралния свят, заедно със звездите, само че ние можем да пренаписваме. Така е според Учителя – ние можем да пренаписваме.

  Из лекция Здравето държана на 5.04.2005г.
  Какво означава подготовка. Например: отиваш при един лекар и той ти казва: “Имаш рак” - с убеждения, с внушения и т. н. Който е ученик, казва: грешиш, каквото и да имам, ще изляза от тази ситуация, защото грешиш. Ученикът вярва в нещо по-дълбоко. Не се поддава на внушението, дори и когато е вярно, защото любовта може да се справи с всичко.
  Из идея за размишление И БЛАЖЕНСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНИЕ
  Нечистите получават внушения от астрала, докато бъдат завладяни или се променят вътрешно. Ако не се променяте, ще бъдете завладяни.
  Из лекция Влияния и внушения, изнесена на 13 март 1992г.
  Внушенията на злото проникват само в едно лошо охранявано подсъзнание. Там, където има контрол, няма ум. Умът не може да се осъзнае като истинско Аз. Умът работи външно, в полза на физическото тяло.
  Из лекция Контролът, изнесена на 4 септември 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Внушенията" ...