Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Влиянията

    Дяволът не е реалност, но когато той е изпратен да ти въздейства, той изглежда като реалност.

    Всеки трябва да се справи с влиянието на стария мрачен враг в себе си. Кой е той? Казвам: Твоята собствена тъмна половина, която отдавна си създал.

    За да бъдете все по - силни, трябва да се освобождавате все повече от низшите влияния - паразитите, изостаналите същности. И ето ви формулата: "Господи, освободи ме от всички паразити."

    Из предговора на Книга за влиянията, Варна 2013 г.