ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Влиянията

  Дяволът не е реалност, но когато той е изпратен да ти въздейства, той изглежда като реалност.

  Всеки трябва да се справи с влиянието на стария мрачен враг в себе си. Кой е той? Казвам: Твоята собствена тъмна половина, която отдавна си създал.

  За да бъдете все по-силни, трябва да се освобождавате все повече от низшите влияния - паразитите, изостаналите същности. И ето ви формулата: "Господи, освободи ме от всички паразити."
  Из предговора на Книга за влиянията, Варна 2013 г.
  Щом нямаш Любов към Бога, ще се срещнеш с влияния, по-силни от тебе.
  Из лекция Влиянията, изнесена на 1 октомври 2013г.
  Докато човек не оправи грешките си, той не може да бъде свободен от влиянията на зло- то. Той не може да бъде спокоен дори когато говори за спокойствие.

  Има най-различни влияния в света, но влиянието на Любовта е изключително, защото зад Любовта е Бог.


   
  Из лекция Влияния и внушения, изнесена на 13 март 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Влиянията" ...