Книги

default

Вкусът на вдъхновението

Вдъхновението е нещо, което те храни дълбоко. То е родено от Божествената дълбочина.

Вдъхновението е по-дълбоко от светостта. Светостта идва от чистотата на душата. Коренът на вдъхновението идва от духа.

Да мислиш, е важно. Да любиш, е съществено.

Мислейки постоянно за Бога, ти променяш лошите условия в благоприятни обстоятел-ства.

Щом мислиш за Бога, обхваща те покой.

Царството Божие не е нито храна, нито питие, а блаженство в духа на безкрая.

Постоянната капка е скритата мощ на при-родата.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Законът управлява обществото. Любовта ръ-ководи избраните.
Бог всякога идва, но ако съумееш да Го дочакаш.

Любовта е най-висшият огън. Мъдростта е най-висшият разум. Истината е най-вис-шата тишина.

Всяко постоянство твори могъщо своя замисъл.

Ако живееш в Бога, къде е тогава страшният съд.

Всичко, което правиш с постоянство, ще дой-де при тебе чрез Духа на Бога.

Ако живееш в Бога, всичко си предвидил.

Познай себе си, защото ти си велика безпределност.

Когато Бог иска след време да Го постигнеш, Той ти дарява метода на постоянството.

Зад постоянството седи замисълът на Бога. Осъзнай постоянството като работещия Бог в тебе.
Постоянството е процес на сгъстяване на Бога.

Постоянство има само чрез единение с Бога.

Постоянството е една велика и незрима Божия дейност, докато накрая сам Бог се зароди в нас.

Посвещението е извисяване над мисленето.


Елеазар Хараш

Отломъци от неиздадена книга
Варна, 2009 г.