Книги

default

Висша Мистика, книга първа и втора, коментари Елеазар Хараш /второ издание/

Предговор:
 
Мистиката е Път, по който душата се обновява с Любовта. Мистиката е Глас, който идва от недрата на Любовта Мистиката е едно Божествено чудо, едно Божествено явление. Мистиката е един аромат на Духа, аромат на Субстанцията. Мистиката е един аромат на тези души, които са постигнали Божественото явление < Любовта в себе си. Тези души ухаят, ухаят, ухаят. И тяхното ухание е тук и същевременно е отвъдно.
Симо мистикът може да влезе в истинския Храм, защото истинският Храм е собствената му душа. Само мистикът може да вижда, защото сърцето му е образувано от Дух и Истина само мистикът може да разбира, защото преди да разбира, той е живот.
 
Елеазар Хараш
 
Предговор:
 
Първата Заповед е Тайна на тайните и гласи: Бъди подобен на Бездната.
Старецът Хератор
 
Завърни се в себе си и Тайната ще те погледне.
Жрецът Атлант
 
Господ не се нуждае от добри хора, а от Синове Божии.
Първият Старец
 
Безпределния човек е рядка красота на Земята.
Жрецът Атлант
 
Няма ръце Той, но е прегърнал всички светове.
Първият Старец
 
Елеазар Хараш, януари 2012 г.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com