ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Високият идеал

  Любовта е началото на абсолютния ред и порядък и затова Учителят казва, че хаосът е произлязъл от порядъка. Високият идеал
  е път към любовта, път към този вечен порядък. Високият идеал говори с езика на живота. Но този език на живота е само пътят към истината. Трябва да обясним нещо за истината:истината, това е вечното движение вътре в човека със все нови идеи, които то постоянно носи (става въпрос за това вечно движение).
  Из лекция Небесната колесница държана на 02.07.97
  Идеала е плодът в Дървото на живота.
  Из лекция ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ – ШЕСТАТА СТЕПЕН В ДЪРВОТО НА ЖИВОТА държана на 12.09.1996
  Чрез високия идеал змията става слуга на Духа. Високият идеал е преобразувател на сексуалната енергия. Ако човек се концентрира върху високия идеал, в неговия живот стават велики изменения. Идеалът – това е живо същество. Идеалът – това е Духът.

  Най-високият идеал, това е Абсолютът. Така жи- вотът на ученика става все по-красив, все по-светъл, все по-богат. Без високия идеал хората биват победени от внушенията на злото – то ги убеждава, че трябва да се примирят със своята съдба и своето не- щастие. Ако имате висок идеал, той ще ви освободи от тези внушения на злото. 
   
  Из лекция Високият идеал, изнесена на 31 юли 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Високият идеал" ...