ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Вибрациите

  Любовта има обезоръжаващи излъчвания, любовта е свят на съвършените вибрации.
   
  Из лекция За съвършените вибрации държана на 23.05.1996г.
  Любовта е всякога будна, т.е. динамична, никога злото не може да я изненада, понеже любовта има вибрациите на Бога. Това е една постоянна динамика и човек който живее в любовта, злото не може да му посегне, защото Учителят казва, че когато злото влезе в любовта то ослепява, то не може да вижда в тази сфера.
   
  Из лекция Великите закони на Любовта държана на 03.07.2021
  За да може ученикът да разрешава своите проблеми, тук говорим за по-дълбоки, по фини или по-интензивни проблеми, той трябва да живее интензивен, вътрешен духовен живот. Това е доброволен процес. Външно той ще си остане тих, няма да прави външни движения, но вътре в себе си той ще вибрира с голяма скорост, т.е. с много интензивни вибрации. Това са вибрациите на светлината. Скоростта на светлината, с която се движи един ученик, е мярка за неговото окултно съвършенство.
   
  Из лекция Проблемите държана на 20.06.1996
  Само твоят чист дух може да издържи на страхотните вибрации на Истината и да оцелее на ново ниво. Затова богомилите са минавали през огън. Минавайки през огъня, тяхният дух заяква много, укрепват се в тайната. В следващото прераждане имат тяло, което е много мощно, организирано да издържа мъдростта, не знанието, а мъдростта. После те идват по нов начин в света, с нови стратегии, с нови начини и се движат по друг път. Понякога са много скромни и смирени и хората даже не могат да разберат, че това са били богомили, тъй като нещата се променят.
   
  Из лекция Тескат Липока държана на 06.09.2005
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Вибрациите" ...