ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Вечността

  Молитвата е началото на встъпването във великия живот - тя създава твоята вечност.
   
  Из лекция за Молитвата държана на 3 август 1999 г.
  Времето означава да си излязъл от себе си, а вечността означава да си влязъл в себе си.От вечността нататък, т.е. който е влязъл във вечността, който е влязъл в себе си, той вече е постигнал да бъде истински приятел със себе си. Дотогава е търсил приятел външно или вътрешно. Тука вече той постига истински приятел със самия себе си. Ти не можеш да бъдеш приятел на другите, докато напълно не си станал приятел със себе си.
   
  Из лекция Меркаба според Енох държана на 2.09.2008
  Според свещената история на вечността, основата на здравия и правилен живот е андрогинността, т.е. цялостта. Стремежът към андрогинност е стремеж към Бог в себе си. Това е, което са изгубили цивилизациите и народите – стремежът към своята цялост.
  Що е андрогин? Безсмъртна самодостатъчна енергийна и чиста субстанция. Това е способност към саморождение.
   
  Из лекция История на Вечността държана на 6.12.2005
  Тесният път е мостът между земята и Бога. В този мост (тесния път) е заключена вечността. А как може да се навлезе във вечността? Ще обясня накратко: Истинската воля в ученика не черпи своите сили от ума и от чувствата, а от Духа. Този Дух е най-важното нещо за нас, защото в него е заключена вечността.
   
  Из лекция Проявеният Бог държана на 07.05.1997
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Вечността" ...