Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Ведите

  Ще ви кажа нещо за Ведите. Ведите, това е свещенознанието. 

  В началото беше мрак, скрит в мрака. И само едно Тайнствено Същество се движеше в празното пространство и нещо странно замисляше. Нещо щеше да се случи. Нещо щеше да се роди от Самото Него, от Неговия потаен порив.

  В оная древност нямаше горе и долу. По странен начин се случи сътворението и затова не може да се каже как сътворението дойде.

  Сътворението е извън познанието. Нещо много древно прекосяваше пространството и от Него се яви сътворението.

  Великият Брахма свърза пространство и време. Той пося времето. Времето е семето на Вселената.
  Из лекция изнесена на 6-и Април 2010 г.
  Медитативната енергия в човека, слънчевата енергия е самото безсмъртие, още наречено еликсира на живота. Този еликсир има различни наименования: ведите го наричат сома.
   
  Из лекция Що е истинска медитация държана на 06.04.2004