ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Ведите

  Ще ви кажа нещо за Ведите. Ведите, това е свещенознанието. 

  В началото беше мрак, скрит в мрака. И само едно Тайнствено Същество се движеше в празното пространство и нещо странно замисляше. Нещо щеше да се случи. Нещо щеше да се роди от Самото Него, от Неговия потаен порив.

  В оная древност нямаше горе и долу. По странен начин се случи сътворението и затова не може да се каже как сътворението дойде.

  Сътворението е извън познанието. Нещо много древно прекосяваше пространството и от Него се яви сътворението.

  Великият Брахма свърза пространство и време. Той пося времето. Времето е семето на Вселената.
  Из лекция изнесена на 6-и Април 2010 г.
  Медитативната енергия в човека, слънчевата енергия е самото безсмъртие, още наречено еликсира на живота. Този еликсир има различни наименования: ведите го наричат сома.
   
  Из лекция Що е истинска медитация държана на 06.04.2004
  Ще продължа с първата културна епоха. Тази първа културна епоха, т.е. Ефеската църква или символично древноиндийската култура, някъде тя се нарича първа подраса на Арийската раса, която се е развивала в предисторически времена. Знае се, че като далечен отзвук на тази култура са Ведите, които се смятат за Свещените книги на индусите.

   
  Из лекция Откровението на Йоан, изнесена на 24 юни 1994г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Ведите" ...