ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Василид


  ​​​​Казвам направо: това е бащата на гносиса, най-дълбокият гностичен Учител. Василид казва: Страданието е за съществуващите, ограничените, нереалните същества.
  Евангелието на Василид е било най-опасното евангелие, поради огромната му премъдрост. Василид е същество с голяма мистична дълбина. Самият Василид държал много на чистото слово, никакъв компромис, защото той знаел, че това слово се превръщало във врата за разкритието на Божественото Съзнание.
  Из втора лекция за Василид държана на 02.08.2011г
  Това е същество от дълбините Божии. Както ви казах и преди, мистичен сирийски монах, познавач на това, което е по-дълбоко от вечността. Книгите му, почти всички горени, без три книги и половина, голяма част от тях са наука за Бездната, за Безкрая. Василид казва: Моето учение е за един на хиляда.
  Лекция за Василид (гносис) държана на 07.05.2013г.
  Същността на Бездната е велико безмълвие. Тука словото е излишно, а молитвата угасва. Какво можеш да кажеш на Това, което надминава всяко слово, казва Василид. Нищо не можеш да кажеш
  Из лекция за Василид държана на 4.08.2009.

  Няма смисъл да се отричаш от църквата и от света, защото те не са реални. Трябва да се отречеш от всичко нереално в себе си. 

  Лекция за Василид (гносис) държана на 07.05.2013г.

  Злото е създадено също от Бездната чрез Бога. Но то не е вечно явление, то е само процес. Василид казва: Злото е процес на превръщане на нещата в добро.

  Из лекция Гносис – премъдрост на Василид - 4.10.2007
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Василид" ...