ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Бялото братство

  Законите на Бялото братство от сто милиона години насам не са се изменили нито на една сто милионна част. Който говори Истината е член на това братство.
  Из лекция Учителят - вътрешното слово, държана на 4.10.2007
  Предаността е същевременно един риск, затова тя е личен въпрос. Пътят на живота е скрит също в самата преданост. Това е пътят на Бялото братство, т.е. пътят на Бялото братство минава през самия човек, през самата преданост. Предаността е необходима, защото човешкият дух има своя неизменна цел, а тя е придобиване на трите неизменни тела:тялото на любовта, тялото на мъдростта и тялото на истината. Това е така, защото само когато духът придобие трите неизменни тела, ще започне да разбира първичните прояви на Бога, т.е. първичният език на Бога.
  Из лекция За предаността, държана на 24.10.1996
  Има добри постъпки - казва Учителя - които имат лоши последствия, те са от черното братство. Има лоши постъпки които водят към добри последствия, те са от бялото братство. А има добри постъпки които водят към добри последствия, те са вече по-изчистени.
  Из лекция Окултният път, държана на 01.05.2021
  По-късно толтеките образуват тайно общество в Атлантида, наречено Пътят на стрелата, а още по-късно то се преобразява и вече се нарича Бялото братство. Там започват корените на Бялото братство. И наистина в това древно време (а толтеките са живяли около четиристотин хиляди години в Атлантида, изключително развитие, изключителни учители и мъдреци; за един от тях сме говорили преди – учителят Мелхория) в толтеките са се вселявали част от боговете.
  Из лекция Втората раса Безименните (окултна история), държана на 5.08.2008
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Бялото братство" ...