ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... България

  Посветеният е самата колесница. Това означава, че в този свят, ако има само един посветен, (в случая в България има много), той може да поведе не само определена група хора, но и цялото човечество с тази способност, стига те да са готови.
   
  Из НЕБЕСНАТА КОЛЕСНИЦА (кабалистическа лекция), държана на 18.06.1997
  Също е много опасно да се говори за тайната на България, но по-нататък ще ви кажа и за тази тайна, защото и учените и историците не знаят откъде идва. Даже не знаят, че във Варна е съществувал древен храм на Слънцето, древен храм на Египет, и Варна като град има сродство с един град от Атлантида от древността (нещо като градове близнаци), което не е случайно и говори за едни много дълбоки връзки, не само на Варна с Египет, а на нещо много по-дълбоко. А посветените от Египет са преродени от Атлантида, което не е случайно. Тук само искам да кажа, че Варна е един отломък от едно много древно минало, което също не е случайно.
   
  Из лекция ОКУЛТНАТА ИСТОРИЯ НА АТЛАНТИДА, държана на 4 май 1999 г.
  В България се смята, че има три велики школи, което е разбира се грешка: Орфиците, Богомилите и Учителя. Тези безмълвници – исихастите – са пропуснати, защото са много дълбока вода, намерили са най-дълбоките методи, по-дълбоки и от Орфей, и от богомилите. Те не са избрали този бунт срещу държава или нещо, те са избрали безмълвието и благоговението – една от най-дълбоките школи, която някога е съществувала, включително и в България, минала е тихо и незабелязано, като дълбоките води.
   
  Из ИР Исихастите (безмълвници), държана на 3.08.2004
  В България има обетована земя от хилядолетия. Но българите, а даже и много ученици, са от много особен род същества. Те все цъфтят, но никога не узряват. Те все тръгват, но винаги остават извън тесния път, извън истинския път. И точно тесният път е мостът между земята и Бога. В този мост (тесния път) е заключена вечността.
  Из Тема за размишление:Вътрешни закони - 07.05.97
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "България" ...