ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Бхакти Йога

  БХАКТИ ЙОГА – ПРЕДАНОСТ ИЛИ ЗАКОН НА ЖЕРТВАТА. Степента на жертвата към Бялото Братство определя степента на светлината, която ще получите. Постоянството е Бог, Който ще ти донесе всичко, за което жадуваш. Духът оживява чрез постоянна медитация. Истинският живот се ражда от пентаграма.

  Висше окултно знание има само този, който е надминал ума. Когато ученикът е старателен и предан, винаги има кой да го ръководи. Само чрез преданост се придобива Реалността.
  МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание -Варна 2012 г.
  Преданият постига Бога, той Го преживява в Самадхи и разбира Неговата неизразима природа.
  Всички занимания трябва да изграждат характер и воля. Преданост към Учителя, тоест към Висшия Идеал, дава бърз ход на еволюцията. Мислите трябва постоянно да се обновяват. По пътя на предаността вие постепенно ще развиете волята си.

  Предаността е качество на душата. Тя греши, защото има ум и сърце, но по пътя на предаността тя ще постигне Духа, от който е произлязла. Само жертва с радост е Божествена. Само тази жертва се осветява. Новият живот е животът на жертвата – той променя човека вътрешно.
  МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание -Варна 2012 г.
  Предаността ще те заведе при светлината, а светлината ще ти даде просветление. Без чистота и про- светление вие не можете да възприемете красотата на Божествения свят. Предаността е закон на волята. Волята разрушава невежеството, защото чистият вижда Духа в собствената си душа.
  МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание -Варна 2012 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Бхакти Йога" ...