Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Бхакти Йога

  БХАКТИ ЙОГА – ПРЕДАНОСТ ИЛИ ЗАКОН НА ЖЕРТВАТА. Степента на жертвата към Бялото Братство определя степента на светлината, която ще получите. Постоянството е Бог, Който ще ти донесе всичко, за което жадуваш. Духът оживява чрез постоянна медитация. Истинският живот се ражда от пентаграма.
  Висше окултно знание има само този, който е надминал ума. Когато ученикът е старателен и предан, винаги има кой да го ръководи. Само чрез преданост се придобива Реалността.
  МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание -Варна 2012 г.
  Преданият постига Бога, той Го преживява в Са- мадхи и разбира Неговата неизразима природа.
  Всички занимания трябва да изграждат характер
  и воля. Преданост към Учителя, тоест към Висшия
  Идеал, дава бърз ход на еволюцията. Мислите трябва постоянно да се обновяват. По пътя на предаността вие постепенно ще развиете волята си.
  Предаността е качество на душата. Тя греши, защото има ум и сърце, но по пътя на предаността тя ще постигне Духа, от който е произлязла. Само жертва с радост е Божествена. Само тази жертва се осветява. Новият живот е животът на жертвата – той променя човека вътрешно.
  МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание -Варна 2012 г.