ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Буквите

  Буквите са живи. Една от крайните и главни цели на буквите е да дадат на човека нещо от своята чиста реалност, за да стане той господар на своята съдба.
   
  Из лекция Кабала – За буквите, държана на 3.05.2011

  Всяка буква е канал, по който се предава Божествена енергия и нейното влияние. Всяка буква е духовно откровение и същевременно буквите са инструменти, с които Бог е сътворил и вселената, и човека.

  Из ИР Буквата ‚А‘, държана на 3.02.1998г.
  Какво носи буквата в себе си? Тайно знание за вселената и Бога. Буквите са вътрешни енергии на духа и те са несътворени, когато са в най-чистия си вид. Благодарение на слизането на буквите, светът е станал познат, достъпен и близък. Буквите са и космическо, и духовно явление. Те са слезли от високо място, от висок космичен трон и са станали нещо сътворено. Учителят казва например, буквите Б, Р - всяка първа буква в името на човека е крайъгълния камък на неговия живот. Буквите са пулсиращи енергии във вселената. Те са част от безконечната енергия на Бога. Те са Негови трептения.
   
  Из лекция Кабала – За буквите, държана на 3.05.2011
  Ватанският език се състои от 61 букви-духове. Това са букви-пентакли, букви-ключове на свещеното начало. Само тези букви-ключове могат да проникват и да изяснят тайната на небето и земята. Ватан, от една висока позиция на Христос е идвал в България много често, в Преслав. За достойните се е явявал Вотан и ги е дарявал с посвещението на буквите. Във ватанския език има букви, с които се минава от един свят в друг чрез самата духовна идея на буквите. Има други букви, чрез които се четат идеите на собственото вътрешно поле. Има букви, които пробуждат мистичния устрем, тези букви разкриват идеите на думите.
  Има букви, чрез които се прониква във вътрешния ред на духа. Има букви във Ватан, които дават способности за апостолство и проповядване. Има букви, чрез които се поставя власт над скритата змия, която е във вътрешността на човека. Името на човека е съставено от букви. Това означава, че името на човека е пътя, по който човекът трябва да върви. Всяко име има своя скрита, специфична, вътрешна идея. Тя е скрита първо в буквите, второ в техните съчетания и трето, в духовните сили, произтичащи из между буквите.
  Из лекция Част от тайната на Ватан, държана на 13.11.1996
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Буквите" ...