ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Будността

  Да постигнеш будност, не е лесно. Твоят Дух трябва да контролира твоята будност. Който овладее своята будност и я контролира, той придобива не знание, а мъдра проницателност. Който не е познал своя чист Дух чрез контрол и Висша дисциплина, той ще бъде подведен от будността и ще започне да мисли, че неговата будност е непогрешима. И той ще придобие опасното чувство за собствена важност. И от тук нататък започва тайната опасност, защото човек ще започне да мисли и да превежда Истината според неговото мнение.

  Този, който не може да надрасне своята будност, ще стане самонадеян и тънко надменен. Будността е качество на чистия ум, и никога на чистия Дух. Будността е едно умение да се настройваш и концентрирваш на разни енергии и полета. Но будният ум без чистия Дух, все още е ограничен и опасен за самият себе си. Защо? Защото има ограничен характер.

  Будността е нещо, което ти помага да разбереш много неща, но без чистия Дух, тя ще обърка пътя ти и развитието ти към тайната на Бога, към високите степени. Един човек, който има будност, може да е оптимист и то с много хубава радост и възгледи за света. Той е погребан. Той си остава ограничен, а истинския човек е длъжен да върви по - навътре и да стане независим от будността си. Макар, че будността е хубаво нещо, тя е ограничение. Нито логиката, нито будността оставят място за неочакваното. Една от най-великите опасности за човекът е да стане жертва на трезвостта, на своята будност.
  Из интервю за Тайното Атлантско знание, 14.02.2020 г.
  Когато Духът влезе у вас, той ви дава своята будност, своята съзнателност - тогава ти виждаш и разбираш нещата. Будността разкрива велики тайни на живота. Това е Окото на Духа.
  Лекция държана от Елеазар Хараш на 26 април 1991 г. - Варна
  За да се разчита на едно качество, то трябва да е винаги будно. Ангелите са винаги будни. Будност значи да живееш винаги в Бога. При истинската будност няма ум. Това е качество на Духа. Будният живее в реалността. Спасението е в твоята будна мисъл, а не отвън. Будността е качество на огъня. Тя задвижва висшия Огън. Будността символизира закона на единството. Будността е мярка за висша еволюция - тя се развива с постоянна практика. Будността произлиза от вътрешната чистота - това означава победа над ума.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства /лекции втори том, стр. 106
  Във въздуха, в светлината има много прана, храна, скрити елементи, но само будния може да ги улавя.
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства /лекции втори том, стр. 106
  Будността - това е закон за единството, който унищожава злото.
  Будността е първична същност, която се е загубила след грехопадението. Има ли будност, няма прегради - те са от ума.
  Будността е над света, над тъмнината. Чистото Слово е Огънят на Духа.
  Лекция държана от Елеазар Хараш на 26 април 1991 г. - Варна
  Бог - Това е пробуждането на твоето съзнание. Всички страдания, изпитания и препятствия целят да пробудят Божественото в човека. Будният владее закона, че бъдещето се създава от това, което мислиш. Само будния може да улови кое е карма и кое не.

  Само будният владее желанията си. Така той е извън робството. Има предмети, дрехи и желания ( видими и невидими),които обвързват силно. Само будният знае как да се справи. Всички жители на ада са загубили това изключително качество, защото те вярват само на себе си, т.е. на нисшето. Будността е страж, тя преварва злото. Чрез будността Духът пази човека от външните и вътрешни нападения на злото.
  Из лекция държана на 18 октомври 1991 г., гр. Варна
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Будността" ...