ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Боян Мага

  Боян е древен жрец, посветен от мистериите в Египет и Атлантида. Абсолютен върховен ръководител на тракийските жреци, на древнобългарските жреци и на богомилските магове. Едно изключително същество от много висша степен. Хем архангел и хем има таен път за него към божествата, хем е едновременно и скрито божество. Така че, когато говорим за Боян, говорим за нещо изключително.

  Боян произхожда от истинските и дълбоките степени на египетските мистерии. Боян се е занимавал с висша магия. Да обясня какво означава това, тъй като думата „магия” е много чиста, впоследствие и тя е опетнена. Според Кабала думата „магия”, буква по буква и преведено означава „практична божественост”. Нищо друго, практична божественост. За Боян какво означава тя? Чистият път навътре.

  Боян е същество, което може реално да разбулва и природни, и мистични тайни. Достатъчно е само да каже точно определени думи, както е бил обучаван в хекао в Египет и така той е събудил поп Богомил за свой изключително верен разпространител.

  Боян е нямал образ, защото не е смятал външното за образ и затова денем е ходел с покривало, а вечер се е криел в подземията на Преслав – там, при своите любими ръкописи. Както казах, още в Египет са го наричали „жрецът на булото”, „жрецът на скритостта."

  Боян се интересува само от едно: от Бога и от истинското духовно израстване. Според Боян, любов към Бога и любов към църквата са различни неща. Те не са едно и също нещо: любовта към Бога е същественото. Това означава, че църквата е трябвало да бъде отстранена. Неговата мощна идея за себепознание и развитие хвърлила в ужас всички църкви и свещеници. Защо? Ще обясня: себепознанието застрашава църквите и света, защото то застрашава всички заблуждения.

  Боян е познавал тайната мъдрост на Индия, Египет, Сирия и прабългарската и тракийската мистика. Боян често живеел в подземията на двореца или в обителта – любимото му място – света Параскева. Много рядко човек влизаше в покоите на Боян Мага, защото той обичаше най-много тайните и дълбинното уединение. За него това уединение беше навлизане във висши светове и най-вече вътре в световете на Бога.

  За Боян изгарянето на кладата е освобождение от еволюцията и влизане в съвършенството на Бога. Защото какво е еволюцията? Много дълъг и бавен път, много дълъг и бавен, широк път. Кладата е тесният път. Освен че е дълъг пътят, няма гаранция в следващо прераждане колко много хора ще се преродят в животни; въобще не говорим за прераждане само в хора.
  Из лекция изнесена на 02.11.2010 г.
  Поп Богомил и Боян Магът - Това са архангели, които обновяват Учението на Христос.
  из лекция "Окултната история"
  Боян е съкровеномъдър, народолюбив и много тих, затворен в себе си човек. Той казва: На България не й трябват нови земи и владения, а любов към Бога.

  Боян не е искал победа над други народи, а победа над сляпата съдба, която е злото начало в самия човек.

  Близките до Боян казвали, че душата на Боян е била зашеметена и омагьосана единствено от Бо га и че той наистина е знаел накъде води своя на род.
   
  Из лекция Боян Магът, изнесена на 1 ноември 2011г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Боян Мага" ...