ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Болката

  Някои мислят, че някой болен, като оздравее, че това е добро. Точно болестта преподава дълбоки уроци – и болката. Те са Тайни Учители, които ще произведат след време Добри хора и Истински хора, а не въображаеми добри хора.
   
  Из лекция 1 – Суфи, държана на 2 април 2019 г.
  Всяка мъчнотия е за добро; всяко страдание е за полза.
  Трябва да бъдете учтиви. Ще бъдеш учтив към болката. Ще кажеш: много ми е приятно, че си благоволила да ме посетиш. Ако ти не си доволен, то тази болка е много докачлива. Ако си недоволен, тази болка ще се усили. При благодарността тя няма да стои дълго, защото болката, това е едно живо, разумно същество. Няма болка, в която да не присъства едно живо същество.
   
  Из лекция Обходата (подходът), държана на 4.10.2011
  Накратко, говорили сме много за злото, тъй като трябва да го познаваме, не да го смятаме за враг, а да го познаваме, и да го проникнем и да го осветлим, да го преобразим.
  Според окултната наука в същността на живота злото не съществува, т.е. то е нереално. Човек може да се моли, да иска да разбере какво означава овладяване. Срещал съм хора, като ги заболи зъба и веднага: Господи помогни ми, помогни ми и т.н. кажи речи до припадък. Ами малко не искаш ли да потърпиш. Ами не знаеш ли, че търпението е важно. И винаги ли искаш бързо да ти се махне болката, защото тя те прави по-търпелив, по-издръжлив и по-овладян - само загатнах една идея, някои много бързат.
   
  Из ИДЕЯ ЗА РАЗMИШЛЕНИЕ - ЗА ЗЛОТО, държана на 7.08.2001
  Когато приемеш страданието и болката, ти ги надрастваш, изведнъж се оказваш над тях, ако ги приемеш напълно. Законът не работи при 99% вяра.
   
  Из ИР Четири суфи истории, държана на 1.07.2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Болката" ...