ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Богомилското Учение

  Боян Магът е древна и тракийска, и българска тайна: архангел, маг, жрец и мистерия, обичащ изключително две неща: скритостта и пречистотата. Боян не спада към външната култура на народите; той спада към мистичната култура на жреците.
  Боян казва: Тайният и чист начин, по който мислиш и живееш, това е, което правиш реално за своя народ. Неговата мощна идея за себепознание и развитие хвърлила в ужас всички църкви и свещеници. Защо? Ще обясня: себепознанието застрашава църквите и света, защото то застрашава всички заблуждения. Човекът на себепознанието задължително напуска църквата и света. Той става човек на Бога, служител на Бога и единствено на Бога.
   
  Из лекция Боян, държана на 2.11.2010
  Боян казва: О, човеко, направи себе си достоен за онзи велик Дух, който вижда Истината.
  Казва Боян: Който познае себе си, той става храм и светът не може да го покори. Събуди се – казва Боян – за самия себе си. Значи, не просто за нещата, а за самия себе си.
  За лошия човек Истината се явява като мрак. Тя още повече го обърква. И казва нещо важно за насилието, това важи и за най-малкото насилие: Всяко ваше насилие ще роди и създаде същество, което ще ви изяде. Такъв е строгият порядък.
  Това истинско богомилско знание (както знаете, Боян е истинският ръководител на Богомилите) не се губи, защото Бог здраво го държи в Своята ръка и той ще го върне на подготвените души.
   
  Из лекция Боян Магът, държана на 2.05.2006
  Идеалът на богомилството още тогава е изпреварил средновековието. Дори и сега много хора още не са готови за него, не са готови за Бога. Богомилското учение наистина носи в себе си нещо универсално и то е идеята за безсмъртието. Защото богомилството идва от Божествения свят – говорим за съвършените богомили – от съвършения свят. Както ще видим после, те не чакат въобще възкресение, те живеят в Бога.
  Христос освети кръста, а богомилите осветиха кладата.
   
  Из лекция Богомилите, държана на 2.11.2010
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Богомилското Учение" ...