ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Богомилите

  Думата „богомил” идва от „Бог”  и „милост” – това е човек, който е придобил милостта на Бога. Въобще „богомили” означава скъпи на Бога, мили на Бога, любими Бога, любими същества на Бога.

  Богомилството е божествен дар за България и божествен замисъл, защото на земята слязоха безсмъртните, верните на Бога и показаха пътя към Бога. Те много прераждания са мечтали да докажат на Бога върховно единение, неизменна Любов и долу на кладите беше окончателното им единение и доказателство за отношението към Него, тъй като те самите са огнени духове.

  Богомилите постигнаха една само избрана смърт в името на по – висше развитие и съществувание.

  Богомилският стремеж, това е превръщането на преходното във вечно, това е устремена култура към безсмъртие, която църквите нарекли „ерес”, представителите на Истината и на Бога бяха наречени „ерес”.

  Богомилството не е църква, това е жива Любов към Истината и към Бога: без догми, без ритуали – жива Любов до смърт, огнена, безсмъртна Любов. Богомилството е велик възход не на религията, а на Любовта. Богомилството разрушаваше външната показност и гордост на фалшивата християнска църква и вяра.

  Богомилите, това е превъзходство над човешката природа и нейното земно мислене.

  Богомилите разбират духовното, защото те са духовни същества, а не църковни, нито земни. „Земни” означава „оплетени”. Само духовното може да разбере Бога. Само хора с могъщи духовни крила са могли да се издигнат над църковните измами и над заблудите на света.

  Богомилството, това е истинско, окултно християнство, вътрешно християнство и никакви трудности, заплахи, страдания и клади не са могли да спрат съвършено отдадените, защото това са огнени, Божии духове.                            
  Из книгата Мистичният Път
  Богомилите показаха Пътя към чисто духовната Свобода. Те са напълно съзнателни духовни Същества. Бяха абсолютно верни на Бога и го доказаха на кладата.

  Богомилите са една чудна струя в Тайната на българския народ. Богомилството показа, че в човека има нещо повече от човека – това е Божествената природа.
  Из лекция Богомилите, изнесена на 5 ноември 2013г.
  Богомилите бяха чисто Духовно християнство. Църквата беше религиозността на християнството – т.е. религията е свързана с психиката и падението. Чистотата е пробният камък за всяко учение и религия. Всичко друго е лицемерие. Мога да го кажа така: Ако няма Чистота, всички практики увисват, без изключение.

  Богомилите – това беше твърдият вървеж в Бога и в Божия Закон.
  Из лекция Богомилите, изнесена на 4 ноември 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Богомилите" ...