ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Благостта

  Доброта, която не е избрана свободно, от свободния избор на човека, никога не може да бъде истинска и пълна.
  Кабала обяснява: Ако ние нямахме избор, ако беше само самата доброта, ние нямаше да стигнем до нейната дълбочина и до нейния най-висш израз – благостта. Най-висшият израз на добротата е благостта. За радост тази дума е много силна в българския език, една от най-силните думи.

  Тази дума е много скрита, почти неразбираема, понеже спада към високо измерение. Просто не могат да я опетнят, никой не може да я опетни, тя си остава загадка. Някой път може да я тълкувам, но тя си остава прекалено дълбока дума. Духът в нея е прекалено дълбок, коренът й е дълбок. Ако добротата беше единственият ни свободен избор, единственият ни оставен избор, тя нямаше да постигне целта си.
  Из лекция изнесена на 2.09.2008
  Христос показа, че истинската любов е абсолютно движение към Бога и към нищо друго. Той не приема нищо: Как така ме наричате благ? И такава е истината, Христос не е благ. Благ е Отец, който му дава благост, това е пътят към съединението с истинската благост. Значи, абсолютно движение към Бога. А тази истинска любов има велик произход. Тя произлиза просто от Самия Бог, т.е. Бог пътува към Себе Си и към собствената Си тайна.

  Христос показа на света колко е важна именно истинската любов, не просто някаква любов, истинската любов, защото истинската любов към Бога изкоренява всички човешки желания, всички човешки стремежи. Тя води към прасветлината, вечното и необятното царство Божие. Който е преизпълнен с такава истинска любов към Бога, той получава нещо, което го няма във вселената и света. Той получава нещо, което липсва във вселената и света.
  Из лекция изнесена на 1.09.1998 г.
  Мекотата се движи, според Учителя, от две качества: Благост и Разумност.
  Из ИР Мекотата, държана на 2 юни 2015 г.
  Чрез гносиса в човека се спуска Първото Същество – Бог, истинската реалност. Когато Третото същество Христос казва: „Как така ме наричате благ, благ е само Отец ми“, Той говори от опит, казва Василид. Той е видял величието и благостта на Единствения Бог, на Първото Същество, Той е видял това чрез гносис. Знанията са умствено явление, докато гносисът е чисто духовен. Значи, гносисът не е религиозен, гносисът е чисто духовен. Аз ви казах и преди – има много религиозни хора, но не са духовни и това е тяхният проблем.
  Из лекция изнесена на 02.08.2011г.
  За боговете: Боговете са най-древният народ във вселената. И казва начина как можеш да отидеш при Бога, при Нетера: ЗА ДА ОТИДЕШ ПРИ БОГА, ТРЯБВА ДА СИ ГО ОБРАЗУВАЛ В СЕБЕ СИ. Постигането на Нетер е възможно. То изисква само едно нещо: ОГРОМНА ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ – това са двете думи, дадени от Техути.
  Казва: Всяка дума е роза, когато Любовта ти е свята. (Роза, т.е. ухание).
  Из лекция ТЕХУТИ. БЯЛОТО СЛОВО. (едно от имената на Хермес на египетски), държана на 12.10.2003 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Благостта" ...