Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Благодарността

    Благодарността е велико духовно оръжие. Тя заслепява злото в човека и то се обременява в своите планове срещу него. Благодарността е вибрационен израз на Светлината. И затова чрез нея се изработва Божественото превъзходство над злото. Благодарността образува около човека защитна аура от Светлина. Благодарността е източник на енергия.

    Да се знае: Чрез чувството за вина Сатана изсмуква много енергия от човека и се зарежда. Но благодарността е метод, който руши чувството за вина и усилва увереността и волята на човека. Чрез благодарността се събира много Светлина и сила. Когато един ученик е благодарен във висшия смисъл на думата, тогава нервността е невъзможна. Тя е илюзорна сила на тъмнината, а благодарността е сила на Светлината.

    Благодарността не е земна материя. Тя е изтъкана от небесна материя или небесно съзнание. Щом си благодарен и работиш, ти ще се развиваш и Учителят ще те посвещава. Връзката с Учителя не става във времето. Затова ученикът трябва да победи времето. Благодарността не работи във времето. Ученикът трябва да надрасне времето. Той трябва да се движи с голяма скорост, за да улови мигновеното просветление, което се дава от Учителя. Просветлението, което идва от Учителя е извън времето, защото Учителят не живее във времето. Той само посещава (прониква) за един миг и си отива. Това означава, че мигът е решаващ.

    Когато си пълен с благодарност, ти си духовен. Когато си Посветен, ти си Божествен. И тогава всеки миг е плодоносен. Благодарността е метод за одухотворяване,а вътре във времето няма духовност.
    Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том”, 2013г