ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Благодарността

  Благодарността е велико духовно оръжие. Тя заслепява злото в човека и то се обременява в своите планове срещу него. Благодарността е вибрационен израз на Светлината. И затова чрез нея се изработва Божественото превъзходство над злото. Благодарността образува около човека защитна аура от Светлина. Благодарността е източник на енергия.

  Да се знае: Чрез чувството за вина Сатана изсмуква много енергия от човека и се зарежда. Но благодарността е метод, който руши чувството за вина и усилва увереността и волята на човека. Чрез благодарността се събира много Светлина и сила. Когато един ученик е благодарен във висшия смисъл на думата, тогава нервността е невъзможна. Тя е илюзорна сила на тъмнината, а благодарността е сила на Светлината.

  Благодарността не е земна материя. Тя е изтъкана от небесна материя или небесно съзнание. Щом си благодарен и работиш, ти ще се развиваш и Учителят ще те посвещава. Връзката с Учителя не става във времето. Затова ученикът трябва да победи времето. Благодарността не работи във времето. Ученикът трябва да надрасне времето. Той трябва да се движи с голяма скорост, за да улови мигновеното просветление, което се дава от Учителя. Просветлението, което идва от Учителя е извън времето, защото Учителят не живее във времето. Той само посещава (прониква) за един миг и си отива. Това означава, че мигът е решаващ.

  Когато си пълен с благодарност, ти си духовен. Когато си Посветен, ти си Божествен. И тогава всеки миг е плодоносен. Благодарността е метод за одухотворяване,а вътре във времето няма духовност.
  Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том”, 2013г
  Благородният човек, човекът на любовта, човекът който има душа е всякога благодарен. Искам да ви кажа един важен закон накратко - Благодарността създава енергия. Увеличава енергията която ще ви трябва за много неща, включително за битката с кармата. Така, че хубаво е да се настроите на тази вълна, да благодарите особено когато положението е лошо. Не при хубавите условия, защото тогава е лесно, особено когато някой ви е обидил, така много тънко, близките обикновено, те играят такава роля - много тънко, много фино, много проникващо, като тънък меч, точно тогава да благодарите. С благодарността хем разтопявате злото и хем увеличавате енергията си. Разбира се астралните същества няма да ви обикнат като вземете да благодарите. Някой път ще ви кажат: какво толкова благодариш? Можете да не споделяте на глас, но важно е благодарността да тече ако не от вън, особено задължително отвътре.
   
  Из лекция 33 загадки от Учителя, държана на 5.06.2001г.
  Благодарността е дума, останала от езика на древните мъдреци. Учителят казва:Ако страданието не предизвика чувство на благодарност в човека, то остава неразбрано и неизползвано, т.е. не можеш да извлечеш от него сила, опит и навлизане в духа. Събуждането на човека, казва Учителят, се определя от неговата благодарност. Само онзи може да се събуди, който е благодарен за всичко. Значи, като ти дойде едно хубаво нещастие, една хубава благодарност; като ти дойде една тежка болест, една хубава благодарност – реална, от сърце, такъв е моят съвет. Като ти дойде едно щастие, пак една хубава благодарност и т.н.
  Из лекция За благодарността, държана на 3.06.2003
  Ако те обиждат, трябва да се увеличава радостта и благодарността ти.
  Из лекция САЙ БАБА: ПРОСТИТЕ НЕЩА – ПРОСТИТЕ ИСТИНИ (Лекция 1) , държана на 2 юли 2019 г.
  Трябва да бъдете учтиви. Ще бъдеш учтив към болката. Ще кажеш: много ми е приятно, че си благоволила да ме посетиш. Ако ти не си доволен, то тази болка е много докачлива. Ако си недоволен, тази болка ще се усили. При благодарността тя няма да стои дълго, защото болката, това е едно живо, разумно същество. Няма болка, в която да не присъства едно живо същество.
   
  Из лекция Обходата (подходът), държана на 4.10.2011
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Благодарността" ...