ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Билките

  Билките се движат, хранят се, дишат, живеят. В билките тече живителна сила и тази сила е духовна – тя се търси от векове и хиляди години. Растенията са най-древните лекарства. Те си имат свое развитие, свое образование, своя тайна.

  С корените си растенията пият вода. Коренът е скрито сърце на растението. Това, което расте в растенията е водата. Водата се движи вътре в растението и то расте.
   
  из предговор към книгата по Учителя - Билки и лечение
  Във всяка форма, която съществува, е вложена една Велика идея. Този, който разгадае тази идея, ще разбере значението на нещата в света.
  Всички растения изпълняват Божията Воля според Великия Божествен План. Бог взима участие в живота на всички същества: от най-малките до най-големите.
  Из лекция Учителя за животните, държана на 6 септември 2016 г.
  Според шаманите онова, което ни заобикаля – гори, камъни, вода, въздух, растения, животни – не е просто окръжаваща среда. Това е нашето семейство, всичко това са наши роднини – дървета, животни, растения, дори и камъни – наши роднини, наше семейство. Ето, вижте какъв подход!
   
  Из лекция Шаманът, държана на 5.10.2010
  Според друидите има три белега, които показват, че в човека има скрита жестокост:

  1.Когато без нужда плашиш животни.
  2.Когато без нужда късаш растения и цветя.
  3.Когато без нужда искаш милост и милостиня.
  Ученикът-друид трябва да открие вътре в себе си врата, която води към цели сфери с нови възприятия и прозрения.
   
  Из лекция ДРУИДИТЕ – ЕДИН КЛОН НА БЯЛОТО БРАТСТВО, държана на 04.06.1997
  ...подбел - ако се откъсне и при най-малкия облак лекарството в нея се разваля. Тя вече не може да лекува. Тоест трябва абсолютно чисто небе, чисто съзнание, цялост. Тогава билката влиза в Единство, целебната ѝ сила може да се събужда.
  из интервю - Мистиката на цветята, 2020 г.
  Даже и растенията имат карма и тези които се увиват около някои дървета, около някои цветя, около някои други растения и изпиват техните сокове, също ще плащат. Абсолютно всичко носи отговорност. Защото във Вселената всичко е живо, всеки атом е жив, включително и камъка. Туй, че ние не можем да видим неговия живот и неговата история, това е съвсем друго.
   
  Из ЛЕКЦИЯ ПРОДЪЛЖЕНИЕ - ОТГОВОРЪТ НА БОГА, държана на 03.04.2001
  Растенията са красотата на водата. Цветята са красотата на душата.

  Растенията са събирачи на енергията. Ако енергията е чиста, тя е осмислена.

  Защо растенията растат? Защото възприемат.

  Има растения и цветя докоснати от Бога, те имат сърце.
  Из книгата Билки и лечение - Из Словото на Учителя Петър Дънов, 2017
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Билките" ...