ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Биджа Мантра

  Биджа мантра - това е твоята коренна мантра, дадена изначалото преди сътворението.

  Биджа мантра обхваща твоето минало, настояще, бъдеще. Тя е твоето ядро, твоята есенция,твоят център. Тя е извън другите мантри. Тя затова е лична, защото Бог ти я дава.

  Биджа мантра няма как да се споделя. Тя важи само за тебе. Тя няма как да се споделя, защото е предателство.
  Из лекция Отговори на 25 въпроса на зрители, 2018г.
  Божият Дух и човешкият Дух се срещат в принципа на Биджа мантра.
  Из лекция Биджа мантра, държана на 8 ноември 1991г.
  Биджа мантра е тяло и ключ на Принципа (на Огъня). Биджа мантра е принцип, който най-много оживява седемте тела на човека и води до пълното тържество на Духа. Биджа мантра е абсолютен ключ на живота.
  Из лекция Биджа мантра, държана на 8 ноември 1991г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Биджа Мантра" ...