Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Биджа Мантра

    Биджа мантра - това е твоята коренна мантра, дадена изначалото преди сътворението.

    Биджа мантра обхваща твоето минало, настояще, бъдеще. Тя е твоето ядро, твоята есенция,твоят център. Тя е извън другите мантри. Тя затова е лична, защото Бог ти я дава.

    Биджа мантра няма как да се споделя. Тя важи само за тебе. Тя няма как да се споделя, защото е предателство.
    Из лекция Отговори на 25 въпроса на зрители, 2018г.