ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Библията

  Чистият живот е нещо първостепенно. Когато се очистиш, ще имаш позволение правилно да изучаваш Библията и всички свещени книги на народите. И ще ги изучаваш, но по правилния начин.
  Лекция Паразитите, държана на 05.06.2012
  Неизвестната Библия. Става въпрос за гностичната Библия. Библия, която я няма във външната Библия. Скрита, като е наречена апокрифна; тайна, окултна, а окултна значи съкровена. Има право да е скрита и е трябвало така да стане, че да е скрита.
  Писанието става свещено само при едно условие — когато човекът стане свещен. Това е мярка. Значи, когато човекът стане свещен, при него вече дали ще говори за Библията или за каквото и да е друго — всичко е правилно; даже и да не говори.
  Из книгата БЕЗКРАЯТ – НЕОБЯТНА РОДИНА Окултни лекции, държани в градовете Варна и София през 2011 г.
  Според „Аргума“ или арамейската библия, човекът е книгата на Бога, библията на Бога. Самият човек е библията на Бога и човекът е Боговдъхновената книга, но когато съумее да влезе в единство с Бога. Исайя казва: Няма различие между учените и неграмотните, защото запечатана е не книгата, а съзнанието. Целта не е да разбереш библията, ти трябва да разбереш себе си, а след това трябва да разбереш Бога. Библията е на заден план: ти трябва да разбереш себе си, след това и Бога. Но за да стигнеш до това е необходима една много тънка енергия, иначе егото може да си чете библията колкото си иска, но то ще бъде потопено в тъмнина.
  Гностичната библия не е логична, нито е буквална, нито е научна, нито е религиозна, нито е философска. Да имаш библията и да имаш истинска любов към Бога, това са много различни неща. Истинският човек открива Бог в себе си, а не в писания, защото човекът е истинското писание.
  Из лекция Окултната Библия, държана на 02.07.2013г
  Библията има една специална книга, “Откровения на Йоан”, тя не се разбира от учениците на Христос, само от Йоан. Христос тайно е обучавал Йоан, за да напише тази книга и църквите на Петър, на Павел и т.н. са на голяма дистанция от църквата на св.Йоан, неговият любим ученик. Това е скрито от всички църкви, специално учението за Откровението, което е кабалистическа и същевременно окултна наука.
  Из ИР Отговорът на всички въпроси, държана на 9.05.1996
  В Библията е казано “Любете враговете си”. Според окултната наука, във враговете няма никаква враждебност и ако ученикът е буден, той може да проникне в тях и да разбере много тайни на живота. Една от малките тайни е, че в дълбочината на своя враг той ще види Бога, скритото лице на своя Учител. Ако обикнеш врага си, ти ще можеш да проникнеш в него и тогава неговата сила ще се трансформира и ще стане твоя сила. Когато възприемаш злото като опасен враг, това е неразбиране и точно това неразбиране е твоят проблем. Това неразбиране е твоят враг.
  Според окултната наука злото е сътрудник на Божията воля и неговата цел е да изкорени твоето съмнение. Съмнението е по-лошо и от смъртта. Ако ученикът проникне в тайната на врага си, той ще види там лицето на един свой стар познат и приятел.
  9876
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Библията" ...