ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Беинса Дуно - Петър Дънов

  Учителя е Древен Старец, Древен Трон. Той се обменя с Бездната, с Безкрая. Учителя пие Еликсира на Безкрая, той живее в него. Неговата Мъдрост е естеството на Безкрая.
  Това, което знае един Старец, е неведомо за мъд­реците и светците. Старецът не търси Бога – той гледа чрез Неговите очи, мисли чрез Него, действа чрез Него. Учителят Старец е Праобраз на Древния, той е изява на Древния. Учителят и Древният, това е осъщественото Единство. Светците и мъдреците са приближени до Бога, но Старецът се е слял с Него. Учителят е понятие неведомо, то е като Третото Крило на Орела при толтеките.
  Светците и мъдреците са духовни, Учителя е Божествен. На светците често им липсва Мъдрост, на мъдреците им липсва Премъдрост, но Учителя е друго измерение. Той може да изрече неща, които да смутят и светеца, и мъдреца. Светецът и мъдрецът имат опит, но Учителя освен опита владее и нещо, което е отвъд опита. Светецът и мъдрецът са преживели нещо от вечността, Учителя се е срещнал с Безкрая. Учителя е отломък от Безкрая и за да го разбереш, не е достатъчно да четеш Словото му – трябва да си призован.
  Из Словото на Учителя Беинса Дуно - В Храма на Учителя, том втори 2015
  Изначалният Старец е бил Безиме­нен. Сега този Първи Старец има Имената Учителя Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно. Но Дълбинното Му Име си остава много скрито в Безименното, в Безначалното.

  Учителите не са вечни. Учителите са Старци. Учителите не са безсмъртни. Те са Древни. Учителите превъзхождат всичко това, което е в световете. Учителите са от Прапроизхода. Що е Прапроизходът? Той се е изричал като Аразима – Мястото, в което нямаше нищо.

   

  Книгата Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец - ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ Първа Книга - 2017г.
  Учителя казва:
  Аз не паля свещи, защото отдавна съм запалил свещта в себе си.
  Аз съм преди Вечността и ще бъда след нея.
  Когато ви говоря аз ускорявам вашата еволюция.
  Една моя лекция спестява 25 хиляди години прераждания. (разбира се ако я разбереш и я практикуваш)
   
  Интервю с Елеазар Хараш за Учителя Беинса Дуно (Варна, 21.09.2018)
  Учителя казва: Ако вървите по моя, по новия начин, винаги ще издържите изпита си. И в най-големите страдания, и в най-големите мъчения ще издържите. Можеш да закъснееш само с една секунда и да изгубиш условията. А можеш да ги изгубиш и за хиляди години, ако не прецениш ситуацията.
  Когато се намеря в най-голям мрак, Аз знам – казва Учителят – в мрака ще се появи Бог.
  С въпроси не можете да Ме радвате, но с усърдие и много, много работа. Като станеш ученик на потънкостите, тогава можеш да Ме питаш. Когато станеш неизменен, Аз ще те докосна с Истината. Моето учение се корени изцяло в Бога. И казва Учителят: На мнозина от вас съм откривал Пътя в миналото, но вие сте го закривали.
   
  Из лекция В храма на Учителя, държана на 1.05.2012
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Беинса Дуно - Петър Дънов" ...