Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Безупречността

  Това, което е важно е , че трябва да имаш силен и изключителен стремеж към Безупречност. Това е пътя, по който се навлиза в Бога. Бог допуска да Му станеш достъпен чрез многобройни чисти постъпки, особено ако са много скрити. 

  Когато си натрупвал Безупречност, идва момент когато се натрупва Огъня отвътре. И той се взривява, в човека се ражда Духа и свободата, и умът бива отстранен.

  Науката и религията не могат да отговорят на безмълвния въпрос на сфинкса. А той е: "Що е Безкраят?". Там нищо не можеш да кажеш, там живееш. Само Безупречността може да отговори на този въпрос, защото тя вече е изначалния живот. Но дали ще реши да отговори, това е друг въпрос.

  Излизането от този свят се нарича честен стремеж към Безупречност. Няма значение дали правиш грешки ако си тръгнал по този път. Който е тръгнал честно, задължително ще прави грешки. Даже има определени грешки, казвал съм, които трябва да направиш. Точно от там ще дойдат уроците, и когато ги направиш, ти ще видиш, че те са те упътвали в Истината и в твоя път. Има хора, които прекалено мълчат за да не изпуснат погрешна дума. Но няма да стигнат дълбините на тренировката. Когато изпуснеш някой път дума, това може да доведе до голяма възможност.

  Който трупа Безупречност, един ден ще се срещне с Орела. Пряка среща с Бога и лице в лице и ще оцелее, защото това е среща на Дух с Дух.

  Проблемът на обикновеното внимание е, че то ще бъде погълнато от мрака. Другата част на мрака, защото такъв човек няма безупречност. 

  Безупречността е част от Орела и затова в нея няма възприятие за смъртта. Тука паразитът на смъртта е отстранен, защото чрез безупречността ти си съзнателен за световете на Орела, а не за падналите светове. Този път няма нищо общо със застоя.
  Из лекции изнесени на 4-и Септември 2018-а година и 5-и Юни 2012-а година