ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Безсмъртието

  Учителят казва следното:В момента, в който Любовта ви към Бога е по-силна от вашите желания, вие сте вече в областта на безсмъртието.
  Из лекция История на Вечността, държана на 6.12.2005
  Безсмъртна самодостатъчна енергийна и чиста субстанция се нарича андрогин. Това е способност към саморождение. Точно натам води изпълнението на заповедта Любов към Бога – ставаш андрогин, цялостен, пълнота. Това означава да разбереш израза Царството божие е вътре във вас. Именно познаването на себе си е придобиването на андрогинност, придобиването на цялост. Андрогинът, това е енергийната основа на безсмъртието.
   
  Из лекция Несътвореното, държана на 12.04.1996г
  Любовта е сияещо Безсмъртие, което плува и посещава всички светове.
  Из втора идея за размишление Орфей - Любовта, държана на 7 юни 2016 г.
  Шалама е състояние, което е било преди сътворението на света, първично състояние на човека. Шалама е белегът на безсмъртието, древното безсмъртие. Тук твоята душа е твоят дом. Тук съкровищата са събрани на небето, те са вътре в теб, в твоята същност. Шалама, това е човекът от реалността, никакви човешки разбирания. Това е човекът в съвсем друг смисъл, докоснат от космическия смисъл на Любовта. Шалама, това е човекът–поток от чисто съзнание. Това е искал да каже Христос с идеята мир вам. Това не са случайни думи.
   
  Из идея за размишление Шалама – Мир Вам, държана на 7.06.2005
  Безсмъртието е скрито в Безмълвното Знание, Знанието на Сфинкса. Сфинксът е осъзнал, преживял, че в Безмълвието вече Бог е станал част от тебе. Сфинксът гледа в посоката към Вечността и Безкрая. Той само показва посоката, накъде трябва да се върви. Посвещението е безмълвно състояние на живота.  Той става част от Древното Несътворение, безграничното съществуване. Сфинксът е преживял Безкрая... и това е неговото послание.
  Из идея за размишление Жрецът Атлант, държана на 2 май 2017 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Безсмъртието" ...