ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Безпокойството

  Толтеките разбрали, че безпокойството означавало увеличение на злото в човека, докато безупречността увеличавала дълбочината и правилния опит. Значи безупречността увеличава други неща – дълбочината и правилния опит.
  Толтеките разбрали, че слепият човек вижда чрез очите на своите представи, а виждащият вижда чрез очите на своето намерение. И когато намерението е съкровено, ти виждаш чрез Еекатл, т.е. ти виждаш чрез своя Дух, чрез своята първична чистота, чрез очите на истинския наблюдател.
  Из лекция Толтеките държана на 5.09.2006
  Постоянната молитва, казват суфите, е най-голямото безпокойство за егото, за т.н. нафс или егото. Ако Бог не помни човека, и човекът няма да помни Бога. Основната практика – зикр – т.е. постоянната молитва, това е сърцевината на практическия суфизъм. Те се отдават най-много на това – постоянно молене, постоянно помнене на Бога – това е тяхната най-дълбока практика и традиция. Зикр, както казах, е постоянно помнене на Бога, противоположното на забравянето.
  Из лекция Вкусът на Суфизма държана на 6.06.2006
  Дали си в Бога, или не си, ще узнаеш по това доколко си в Покоя – или в безпокойството. Безпокойството има друг източник, вън от Бога.
  Из лекция Майстер Екхарт:Бог държана на 4 юни 2019
  Паразитите винаги носят недоволство, омраза, алчност, безпокойство, защото нямат същност, нямат живото сърце. Толтеките забелязали, че хората и паразитите като цяло (за хората) не обичали Истината. Това означавало, че щом не обичат Истината, те започват да губят правото си за разбиране на нещата.
  Из лекция Толтеките и паразитите държана на 7.06.2005
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Безпокойството" ...