Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Безмълвието

  Безмълвието има Дълбинен Път към Него. То Го спечелва с Пустотата си. Сърцето е Центърът, където човек се среща с Бога - Той е толкова Съкровеноскъп, че Сърцето онемява. В Безмълвието на Сърцето си ще Го откриеш.

  Вътрешният Свят, който се е превърнал в Безмълвие, Го придобива. Утихвай все повече в себе си.

  Пътувай от Безмълвие към по - дълбоко Безмълвие. Това е Вдълбочаване в Него. Безмълвието е проникнато от Него.
  Колкото по - дълбоко е Безмълвието, толкова по - голямо Насищане има - Насищане на Най - Древното Присъствие. Шумът на света не може да надделее над Безмълвието на Дълбините. Бъди постоянно заслушан в Безмълвието. Безмълвието е свободно от бремето на света.

  В Безмълвието си свободен, защото нищо не търсиш и нищо не създаваш. Безмълвието е Покой.
  Из книгата Пътят към дълбините, 2018 г.
  Животът звучи в нашите безмълвия. Значи там най-хубаво, най-тънко се предават нещата.

  Безмълвието позволява да намериш пътя си. Същностното у нас е безмълвно, бъбривото е придобитото.
  Из книгата Мистичният път, лекции XXI-и том, 2010 г.