ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Безмълвието

  Безмълвието има Дълбинен Път към Него. То Го спечелва с Пустотата си. Сърцето е Центърът, където човек се среща с Бога - Той е толкова Съкровеноскъп, че Сърцето онемява. В Безмълвието на Сърцето си ще Го откриеш.

  Вътрешният Свят, който се е превърнал в Безмълвие, Го придобива. Утихвай все повече в себе си.

  Пътувай от Безмълвие към по - дълбоко Безмълвие. Това е Вдълбочаване в Него. Безмълвието е проникнато от Него.
  Колкото по - дълбоко е Безмълвието, толкова по - голямо Насищане има - Насищане на Най - Древното Присъствие. Шумът на света не може да надделее над Безмълвието на Дълбините. Бъди постоянно заслушан в Безмълвието. Безмълвието е свободно от бремето на света.

  В Безмълвието си свободен, защото нищо не търсиш и нищо не създаваш. Безмълвието е Покой.
  Из книгата Пътят към дълбините, 2018 г.
  В несътвореното Начало беше безмълвието. Словото дойде много по-късно, което означава, че словото е вторично. Словата умират, звуците умират, а Тишината е непрекъсната.
  Безмълвието е първичният език, това е универсалният език.

  Ако искаш да разбереш нещо, почувствай какво е неговото безмълвие.

  Безмълвието е мярка, която проверява истинността на нещата, тяхната дълбочина.

  Ето защо има много молитва, ето защо има много школи по медитация. Всичко това е търсене на безмълвието.
  Според даосите най-големият подвиг в живота е постижението на безмълвната Мъдрост. Даосите казват: Истинското слово е излъчена Тишина.
  Даосите казват: Безмълвието – това е единственият звук.
  Из лекция История на Безмълвието, държана на 2.08.2005
  Който е овладял ума той обяснява нещата с безмълвие, макар че понякога може като компромис и да говори, обаче той може да обяснява и с безмълвие. Защото е човек на духовната Мъдрост. Това означава, че когато срещнете такъв човек с отворено трето око, ако може по някакъв начин да разберете, че той има такова трето око, най-хубаво е да слушате неговия вътрешен говор. По-малко думите и повече между думите, повече неговия вътрешен свят, неговото вътрешно битие, неговата дълбочина. Ако задавате често въпроси ще създавате преграда и няма да чуете неговото вътрешно битие. Той малко говори външно и много вътрешно.
  Из лекция Въведение в чакрите държана на 2 май 2000г.
  Много изречения в Дзен са абсолютно безсмислени, за да може да ти премахнат ума и да влезеш в безмълвието на своята душа. Понякога в тях се изразява и Мъдрост.
  За да намериш пътя, търси Истината и безмълвието. Дълбокото вътрешно безмълвие е абсолютно чисто пространство, неопетнено. Наречено е още в Кабалата “Свещена земя” или “Обетованата земя”.
  Из лекция Висша мистика, държана на 2 май 2000 г.
  Животът звучи в нашите безмълвия. Значи там най-хубаво, най-тънко се предават нещата.

  Безмълвието позволява да намериш пътя си. Същностното у нас е безмълвно, бъбривото е придобитото.
  Из книгата Мистичният път, лекции XXI-и том, 2010 г.
  Истината сама се доказва в своето безмълвие.
  Из лекция Съкровеното Учение, държана на 01.05.2001
  Според исихазма, безмълвието е най-могъщото средство за познаване на Бога. Но не всеки може да влезе в безмълвие. Истинският исихазъм е плод на духа. Можеш да мълчиш чрез духа си, можеш да мълчиш с ума си. Умът може външно да мълчи, но той вътрешно говори или планира.
  Из лекция Исихазъм, държана на 1 април 2003г.
  Степента на безмълвие на човека е тайната на човека.
  Из лекция За Бездната/Васидид/ държана на 4.08.2009
  Дълбокото безмълвие е тайнство на древното Прасъщество. Значи, искам да кажа: безмълвието не е мълчание, мълчанието е по-ниска степен. Дълго време трябва да зрееш в мълчанието, докато го направиш свещено, за да ти бъде позволено да влезеш в безмълвието.
  Из лекция Медитацията, държана на 3.12.2013
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Безмълвието" ...