ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Бедността

  За неразумния бедността е страдание, но бедността е условие за развитие на велики черти в характера на човека. Чрез бедността природата цели да предизвика скритите сили, скритото богатство на душата. Умът, сърцето и волята на човека се стремят към своето определено богатство. Умът се стреми към светлината и знанието, за да навлезе в Мъдростта.

  Сърцето се стреми към чистотата и топлината, за да навлезе в Любовта. Волята се стреми към свободата, за да навлезе в Истината. Когато умът, сърцето и волята постигнат своята цел, тогава Духът се ражда. Светлината - това е богатството на Духа. При такова условие тъмнината става слуга. В очите и ръцете на човека могат да се вселят чисти и нечисти сили, които имат свои цели. Ето защо контролът е изключително важен. Той е богатство.

  Сърцето е свързано със света на топлината, а топлината работи с чувство. Дълбокото и топло чувство изтича от Бога и е много богато. Кой яде най - сладката храна? - Който обича. Топлината е едно от богатствата на висшия свят. В богатството и красотата няма топлина. Тя идва от Любовта и тогава студената красота оживява. Сърцето може да разкрие своите богатства само чрез закона на Любовта.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”
  Богат си не с това, което имаш, а с това, на което се радваш.
  Бедността е свято дело. Бедността е пълна с находчивост. Бедността учи, а щастието разваля.
  Ако бедността е разбрана, тя става извор на разума.
  Беден е само този, който страда от бедността.
  Из лекция, 02.10.2012
  Твоята бедност е твоето изобилие. Бог ти е дал бедност – велик дар, за да изработиш принципи, за да изработиш честност докрай и да може после Бог да ти даде, освен благата, и нещо повече – Себе Си. Който знае как да използва бедността, той ще царува в нея; който не знае, той няма да царува никога.
  Из лекция, 02.09.2014
  Бедността през този живот е кармично наказание за алчността в предишния живот. Значи: алчността в предишния живот сега е бедност. Това не е недостатък на пресметливост, а законна предопределеност от кармата. И бедните хора могат да пресмятат много хитро, но не им е дадено. Както и да мислят, те трябва да научат уроците – и ако съумеят бедността да ги направи много честни, те ще се върнат обратно.
  Из лекция, 03.11.2015
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Бедността" ...