Книги

default

Афоризми за Нищото

СИЯЕЩОТО НИЩО
Смирението, в своя най-дълбок смисъл, докосва сиянието на Нищото.
Станеш ли Нищо, извор започва да тече в тебе, извор се излива.
Нищото е завръщане в собствената ни Древност.
Абсолютът е абсолютно Нероден – той е всякога в своето Нищо, а Бог е роден в Тишината.
Неизразимостта е сърцевината на Нищото.
В Нищото никога не е съществувал недостатък.
Той не е светилище. Той е Нищото, което превъзхожда всичко.
Нищото е Безименно, без ограничения, без форма, без цвят – Чиста, ослепителна Цялост.
Древните казват за Нищото: „Страшно е Сиянието му!“.
Ако Абсолютът се оттегли в себе си и Бог ще изчезне заедно със Своята Несътвореност.
Абсолютът е Неведом, а Бог е Несътворен.
Всички извори на живота са чисти лъчи на Нищото.
Океанът е чаша в Бога и капка в Абсолюта. Ако океанът е капка, тогава къде е Дълбоката вода?
Вселената и световете са създадени от Слово. Бог е съставен от Тишина, а Абсолютът е
Върховна Мистерия.
Ако Боговете влязат в Абсолюта, във Върховното Нищо, те ще изгубят съзнание. Боговете са
Дълбина Божия, но те не са съвършени, те са Божествени.
Любовта има Велика Душа, а Истината има Древен Път към Нищото.
Ако Нищото те докосне, ти вече си отвъд живота и смъртта.
Нищото е Пълнота – на тази Пълнота нищо не ѝ липсва, защото е докосната от Неизречимия –
тогава как можеш да говориш, защото, тогава ти си Тишина от Неговата Тишина.
Нищото действува като Неизразимостта. Неизразимостта е послание на Нищото.
Бог е Единственият, Който може да спаси света, а Абсолютът е Единственият, Който може да
спаси Вечността.
Любов, която завършва, не е започвала.
Пирамидите пазят света, защото са част от Върховното Нищо, част от Абсолютната Сила.
Вселената е изтръгната от Бездната, а не от Мистерията.
Животът е само сянка на Върховното Нищо.
Любовта е велик гост от Нищото на Бога.
Нищото е неизчерпаемо.
Змията горе, в Бога е Светлина. Змията долу, в човека е падение. Змията в Абсолюта не
съществува, тя е Нищото.
Върховното Нищо е ядрото на Мистерията.
Когато изричаме Нищото, то си остава Безмълвно.
Нищото ни разкрива Неизразимостта без да я описва.
Нищото е единственото освещение, то освещава всички светове.

Елеазар Хараш, 2020 г

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com