ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Аурата

  Mълчанието с любов създава покой и дълбоко спокойствие. Затова Учителят казва: само спокойствието може да те научи да мислиш дълбоко. Защо? Защото в спокойствието ти си застинало море, огледалото е ясно и Бог може да се отразява в тебе, душата може да се отразява в тебе, духа може да се отразява в тебе и Учителя може да се отразява по един правилен начин. Тогава си абсолютно медитативен, медитативен означава - тотално възприемане, това е аурата на абсолютно доверие.
  Из лекция за Медитацията държана на 7.08.2001

  Кармата не е враг на човека, тя само показва, че много строги закони управляват нашата съдба и че само любовта е изходът. Любовта е по-висша от Божествената справедливост и затова чрез нея ученикът се освобождава от съдбата. Ако човек не влезе в аурата на любовта, кармата ще го съсипе, това го потвърждават строгите закони на вселената.

  Из лекция За враговете държана на 15.08.1996
  Да навлезеш в дълбокото дишане, това означава да навлезеш в аурата на висши същества, докато плиткото дишане е свързано с астрални същества от низшите области. Плиткото дишане е свързано с друг род същества, с друг род влияния. Точно затова, при плиткото дишане има много погрешни решения, погрешни цели, погрешни избори.
  Дълбокото дишане, пак повтарям, внася нови разбирания в човешката душа. Тогава вече законът Любов към Бога, означава също дълбоко дишане. А според Учителя, дълбоко дишане означава дълбока връзка. Той ги дава като синоними.
  Из лекция ТАЙНСТВЕНОТО ЯВЛЕНИЕ ¬ ВЪЗДУХ държана на 1 август 2000
  Отрицателното мислене говори за дупка в аурата и в енергията. В Чистотата е скрита велика енергия, а отрицателната мисъл – тя е изкривена енергия. .В чистото мислене енергията е цялостна.
  Из лекция Важни неща държана на 3 юли 2018
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Аурата" ...