Книги

default

Атлантски афоризми - книга 2

Безупречността е умение да управляваш съзнанието си.
Безупречният се ражда в Орела – Древния Източник на живота.
Безупречният улавя силата на Бога.
Който се е стремил към Безупречност, е придобил същността на Духа си.
Безупречният придобива кристалния усет за Истината.
Свободата е дадена, за да станеш Безупречен.
Безупречният стига до Истината – своя Спасител.
Безупречният е Тайна за другите и Тайна за себе си.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Да станеш Безупречен – какво по-голямо Пожертвувание!
Имай сърце за Орела, защото всичко друго върви след Орела.
Безупречността е съблюдаване на Орела, а не на себе си.
Безупречният превъзхожда всяка практика, защото е вглъбен в Орела и Орелът го учи на това, което превъзхожда всяка практика.
Който е горял за Орела, е придобил Същност от Него.
Без пряка среща с Орела никой не може да придобие Безупречност.