Книги

default

Атлантски афоризми - книга 1

Толтекът сее таен живот. Той е Мъдрост и безмълвие.
Толтекът търси не пътя, а Истината.
Толтекът казва: Живей с Истината – това е Пътят.
Толтекът не е вярващ, Толтекът е безкраен.
Толтекът е Пълнота, която не очаква нищо.
Пълнотата е подобна на Безкрая.
Толтекът живее в Безкрая си.
Когато Толтекът се ражда, той е Дух; когато умира – е Свобода.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com