Книги

default

Атлантски афоризми, книга първа

Толтекът
Толтекът сее таен живот. Той е Мъдрост и безмълвие.
Толтекът търси не пътя, а Истината.
Толтекът казва: Живей с Истината – това е Пътят.
Толтекът не е вярващ, Толтекът е безкраен.
Толтекът е Пълнота, която не очаква нищо.
Пълнотата е подобна на Безкрая.
Толтекът живее в Безкрая си.
Когато Толтекът се ражда, той е Дух; когато умира – е Свобода.
Толтекът е Дух на време и сътвореност.
Толтекът не вижда света, той вижда Безкрая.
Мъдрият е Покой и Яснота; Яснота и Безпределие; Безпределие и Мистерия.
За Толтека Безупречността е Чистото Дихание.
Толтекът странствува в Покоя, в Истината и в Безпределието.
Ежедневието на Толтека е Безупречността, а това е повече от Пътя, защото какво е Пътят без Безупречността.
Безупречността рисува Безпределието.
Що е Безупречността? Движение на Орела.
На най-Висшата Безупречност е позволена Безпределността.
На Безупречността Орелът дарява дълбокия си поглед.
Толтекът, който има Безупречност е по-дълбок от въпросите и отговорите.
Що е Безупречността? Другото наблюдение, тънкото наблюдение.
Само Безупречният има скрито наблюдение.
Дълбокото и осъзнато Намерение в нас, не е ли това Орелът?
Намерението е действие, преди действието.
Намерението ражда Същността.
Намерението е Тайната на Живота.
 
Елеазар Хараш
Из „Новото Атлантско Мислене

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com