ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Атлантите

  Атлантите – това е страшна цивилизация, стигнала до Боговете и докоснала се до Орела. Тази цивилизация е успяла да постигне могъщо знание, наречено Безмълвното, Скритото, или както догоните го наричат, Свещеното Знание. Това е скрито от света. Стратегията на Атлантите не е в някакви си умения, а в чисто, безупречно действие.

  Според Атлантите, хора, които са свързани с историята, имат любов към митоте, т.е. към хаоса и към света. Те казват: Реалността не е съставена от история, а от Безупречност и Истина. Самият Бог не е съставен от знания, а от Истина, затова подходът към Него е Истина. Според тях любовта към историята и към света дава погрешен мироглед. А погрешният мироглед ражда безизходица.

  Казват: Пази в своето Безмълвие всичко, което обичаш.
   
  Из лекция, държана на 2-и Май 2017 г. във Варна
  Истинските атланти имат свещено минало, това са най-вече толтеките. За толтеките най-важното нещо било да чуват безсмъртния глас на Истината, там те се концентрирали. Те казват така: Да имаш Любов, на атлантски език означава сваляне на Слънцето. За толтеките решението на живота е било свещеният подход към всичко, което се случва, няма значение дали е добро или зло – това е решението на въпроса. Толтеките казват: Свещеният подход превъзхожда всички събития, всички трудности и всички изпитания. Преклонението е отношение към мястото, от което сме дошли. Този, който има преклонение, може да се развива; този, който няма преклонение, той ще се учи и ще се труди, докато дойде преклонението. Дотогава той няма да се развива. Мъдростта идва от ядрото на Истината, от ядрото на Тишината. Всичко се съхранява в храма на чистото сърце.
   
  Из лекция Окултната мъдрост на Атлантида, държана на 6.07.2004
  Атлантите знаели, че не човекът се ражда в света, а светът се ражда в нас. Така те разбрали, че изменяйки себе си, ние изменяме света. Много е смешно, когато някой иска да се устрои светът. Светът може да се устрои по един много хубав начин. Но ако ти не си устроен, какво ще правиш в този свят? Затова съм обяснявал, че не трябва да вярвате в бъдещето – трябва да го създадете.
  Те развили Безупречност и Воля, която е отвъд света. Ще обясня. Волята е Тайна на Духа, а не тайна на човека и тайна на ума. Волята е чист Дух в действие. Човекът на Волята живее в съвсем друг свят. Атлантите са тренирали много своята Безупречност и Воля, защото са знаели, че само с натрупана Чиста Сила – говорим за мисли, чувства, постъпки и тайни постъпки – и само с тази натрупана Чиста Сила може да се проникне в Боговете и в Тайната на Орела и Необятността.
  Из лекция Атлантида, държана на 4 септември 2018 г
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Атлантите" ...